-     FLOTA HANDLOWA     -      STATKI      -      OKRĘTY      -      WRAKI      -      FLOTA WOJENNA     -
ORP ALBATROS
Trałowiec redowy
Trałowce
Trałowiec redowy ORP ALBATROS - wygląd z 1950 roku. Fot. Janusz Uklejewski.
The Polish coastal minesweeper ORP ALBATROS (Soviet "T-301" class) in 1950.
ORP ALBATROS był jednym z 9 trałowców redowych, przekazanych Marynarce Wojennej PRL 5 kwietnia 1946 roku
przez Związek Radziecki. Trałowce te, znane w naszej flocie pod nazwą typu ALBATROS lub KORMORAN,żartobliwie
nazywane "kaczorkami", reprezentowały radziecki typ BTSZCZ (T-301).

ORP
ALBATROS zwodowany był jesienią 1945, podobnie jak i pozostałych 8 okrętów siostrzanych, tj OORP CZAPLA,
JASKÓŁKA, JASTRZĄB, KANIA, KONDOR, KORMORAN, KROGULEC i ORLIK. Wchodziły one w skład Dywizjonu
Trałowców, który bazował w Gdyni.

"Jane's Fighting Ships 1957/58" podał następującą charakterystykę "kaczorków": wyporność: 130 ton; prędkość: 10
węzłów; wymiary: 100 x 16 x 4 1/4 stóp; uzbrojenie: 2 działka przeciwlotnicze 20 mm, 4 karabiny maszynowe; napęd:
amerykańskie silniki Diesla o mocy 480 KM, 3 śruby; załoga: 32.

Marek Soroka ("Polskie okręty wojenne (8)",
MORZE 1971) tak charakteryzował trałowce omawianego typu:
"...wyporność standard 145,8 ton, wymiary 38 x 5,5 x 1,6 m; ubrojenie 2 działka 45 mm(2 x I), 4 ciężkie karabiny
maszynowe plot. 12,7 mm systemu Colt (2 x II), ew. 18 min kontaktowych; sprzęt trałowy: trał kontaktowy typu
Szulca, trał akustyczny "BAT-2p", trał elektromagnetyczny "PEMT2"; silniki Diesla (6 cyl.) o mocy 480 KM, 3 śruby,
prędkość maks. 12,5 węzła, prędkość ekonomiczn 8 węzłów; załoga 32 ludzi." Ten sam autor, w książce
"Polskie okręty
wojenne 1945-1980"  
(Gdańsk, 1986), podał, iż wyporność pełna wynosiła 180 ton, moc maszyn w kW - 352,8, zaś załoga
liczyła 37 ludzi.

ORP
ALBATROS pływał początkowo ze znakiem burtowym AL, później AB, a w końcu T-21. W 1958 wycofano go ze
służby i przekazano Żegludze Mazurskiej. Ten sam los spotkał  OORP
CZAPLA i KONDOR.