-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -
PANCERNIKI
-  BOUVINES  -
Francuski pancernik obrony wybrzeża, później baza okrętów podwodnych
Francuski pancernik obrony wybrzeża BOUVINES na pocztówce sprzed I wojny  światowej. Zbiory autora.
The French coast defense battleship and submarine depot ship. Old postcard.
BOUVINES (wod. 1892), podobnie jak jego bliźniak AMIRAL TREHOUART, budowany był z myślą o obronie
wybrzeża na wysokości portów Brest i Dunkerque. Później pełnił służbę jako okręt-baza okrętów podwodnych.

   
Taschenbuch der Kriegsflotten 1911, wymienia okręt jako bazę okrętów podwodnych i  podaje Cherbourg jako
miejsce stacjonowania. Według tego źródła wyporność okrętu wynosiła 6800 ton; prędkość 16 węzłów; uzbrojenie
składało się z 2 dział kalibru 305 mm, 8 dział kalibru 100 mm i 8 działek 47 mm.
   
Taschenbuch der Kriegsflotten 1914 już nie wymienił BOUVINES w składzie floty francuskiej ...

Złomowany w 1922.
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE