Okręty podwodne
Polski okręt podwodny ORP DZIK
II wojna światowa - Prawdziwy bilans sukcesów
_____________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
-     FLOTA HANDLOWA     -      STATKI      -      OKRĘTY      -      WRAKI      -      FLOTA WOJENNA     -
ORP DZIK wpływa do bazy.
W hurrapatriotycznych publikacjach przypisuje się ORP DZIK znacznie zawyżoną liczbę zatopionych i uszkodzonych
jednostek nieprzyjacielskich. Jerzy PERTEK już w pierwszym wydaniu swojej książki
"Wielkie dni małej floty" (1946)
napisał:

"DZIK, przyczaiwszy się w pobliżu Bastii na ewakuujących się z Korsyki Niemców, dokonał takiego pogromu, że Niemcom
odeszła ochota pokazywania się na morzu. Tego "tłustego" dnia
DZIK zatopił razem 11 jednostek morskich o łącznej
pojemności 14.000 ton. Były to 2 transportowce, 1 holownik i 8 barek przybrzeżnych."

Bolesław ROMANOWSKI, dowódca ORP DZIK, nie bez dumy pisał w "Przeglądzie Morskim" (6/1958), oficjalnym piśmie
Dowództwa Marynarki Wojennej:

"DZIK [ ... ] miał najlepsze wyniki bojowe. Sporządzony po wojnie wykaz działalności wszystkich alianckich okrętów
podwodnych wykazał, że najwyższy stosunek udanych ataków torpedowych do wykonanaych ma DZIK. Do okrętu tego należy
też rekord ilości trafionych torped w stosunku do wystrzelonych."

Tego rodzaju opinie i wypowiedzi były bezkrytycznie powielane przez dziesiątki lat w najróżniejszych publikacjach. Nawet
"Wielka Encyklopedia PWN" (t. 7, 2002) pod hasłem DZIK umieściła informację, że - "polski okręt podwodny [ ... ]zatopił 18
jednostek nieprzyjaciela"
...

Kilkadziesiąt lat po wojnie bilans dokonań
ORP DZIK doczekał się wreszcie weryfikacji. Dwaj autorzy, Andrzej S.
BARTELSKI i Rafał Mariusz KACZMAREK, w swojej publikacji zatytułowanej
"Polskiej wojny podwodnej ciąg dalszy"
(MSiO 4/2008
, wykazali, że ORP DZIK zatopił nie 18, lecz tylko 8 jednostek (2 frachtowce, 3 promy desantowe,
1 szkuner i 2 kutry) a tonaż ich określili zaledwie jako 8570 BRT + 415 t + ok. 80 BRT!
ORP DZIK. Rysunek z okładki książki Czesława Rudzkiego. "Polskie okręty podwodne 1926-1969" (Warszawa 1985, MON).
Odwiedź także: Okręt podwodny U-1, ex ORP DZIK