Okręty podwodne
Amerykańskie okręty podwodne typu "E"
Amerykański typ "E" okrętów podwodnych liczył zaledwie dwie jednostki. Były to: SKIPJACK, nazwany później
E-1 (SS-24) i STURGEON, przemianowany na E-2 (SS-25). Oba zbudowane zostały w stoczni Fore
RiverShipyard, Quincy, Massachusets, w latach 1909-1912. Oba sprzedane zostały na złom 19 kwietnia 1922
roku.
Stara amerykańska pocztówka przedstawiająca oba okręty podwodne typu "E" (2 jednostki z lewej strony)
oraz, licząc od środkowej,
D2, D1 i D3 (typ "D").
Zbiory  autora.
Dane techniczno-taktyczne typu "E" według różnych źródeł
 
Taschenbuch der Kriegsflotten 1914
Współczesne źródła amerykańskie
Wyporność nawodna
350 ton
287 ton
Wyporność podwodna
430 ton
342 tony
Prędkość nawodna
14 węzłów
13,5 węzłów
Prędkość podwodna
11 węzłów
11,5 węzłów
Uzbrojenie
4 wyrzutnie torpedowe
4 wyrzutnie torpedowe 457 mm
Zapas torped
4
4
Zasięg nawodny
2500 mil przy 11 węzłach
-
Zasięg podwodny
100 mil przy 5 węzłach
-
Załoga
18
20
Maksymalne zanurzenie
-
60 m
Długość x szerokość x zanurzenie
42,7 m - ? - ?
41,2 x 4,4 x 3,6 m
Napęd
silniki Diesla 800 KM
silniki elektryczne
2 śruby
silniki Diesla 700 KM (520 kW)
silniki elektryczne 600 KM (450 kW)
2 śruby
32120 l paliwa płynnego