Okręty podwodne
        POWRÓT
-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
           
Statki pasażerskie
 
POLSKA
Hosting by Aabaco Web Hosting
m/s GRAŻYNA
- ex niemiecki SCHILKSEE - ex radziecki URAN - Żegluga Gdańska -
 
 
Statek m/s GRAŻYNA. Spółka GRYF.
Statek pasażerski żeglugi przybrzeżnej m/s GRAŻYNA pod flagą spółki GRYF.
Statek zbudowany jako SCHILKSEE dla kilońskiego przedsiębiorstwa Kieler Verkehrs AG, Abt. Weisse Dampfer Linie przez stocznię Howaldtswerke AG w Kilonii
(nr stoczniowy 678; wod. 14.4.1927). 130 BRT. 10 węzłów. Silnik wysokoprężny 6-cylindrowy firmy
Caesar Wollheim-Werft und Maschinenfabrik Cosel koło
Wrocławia, 315 KM; 1 śruba. Wymiary: 30,7 x 7,2 x 2,3 m. 150 pasażerów. Załoga 8 ludzi.
 
Polskie Ministerstwo Żeglugi i Handlu Zagranicznego  w roku 1947 dokonało podziału przyznanych Polsce jednostek byłej niemieckiej morskiej floty
handlowej. Statki te pochodziły z puli radzieckiej w wysokości 15 procent radzieckiego udziału w odszkodowaniach, wynoszącego 138 jednostek (307 000
BRT). Polsce przypadło piętnaście statków różnych typów oraz trzy holowniki i kadłub nieukończonego statku typu HANSA. Większość z nich otrzymał
GAL,
a jedynie dwa przypadły spółce
GRYF Żegluga Przybrzeżna na Bałtyku w Szczecinie. Ponadto Głównemu Urządowi Morskiemu przyznano jedyną w tej puli
żelazobetonową lichtugę z napędem.

Dwiema jednostkami przydzielonymi
GRYFowi były statki pasażerskie KAISER i SCHILKSEE, których wartość ministerialna Komisja do Odbioru
Statków Poniemieckich
określiła odpowiednio na 33 000 £ i 3 100 £. Pierwszy z nich przechodząc pod polską banderę otrzymał nazwę BENIOWSKI, drugi
zaś -
GRAŻYNA.
 
Żegluga Gdańska: m/s GRAŻYNA.
 
GRAŻYNA  prze wejściem do eksploatacji przeszła niezbędny remont i z dniem 11 lipca 1947 roku rozpoczęła regularną żeglugę na linii Gdynia - Hel. Po
pewnym czasie statek zmienił armatora i przeszedł do floty
Żeglugi Gdańskiej. W charakterze statku wycieczkowego odbywał rejsy wycieczkowe po
Zatoce Gdańskiej aż do roku 1964.
 
M/s GRAŻYNA. Żegluga Gdańska.
GRAŻYNA po modernizacji.
Fragment starej pocztówki z lat sześćdziesiątych.
---------Serwis internetowy OCEANIA  o  SCHILKSEE napisał jakoby "Od 1940 r. służył w Kriegsmarine jako transportowiec torped. Przejęty przez ZSRR
po kapitulacji Niemiec i eksploatowany jako „Uran”."  Cytuję te słowa, lecz zaznaczam, że nie udało mi się znaleźć potwierdzenia, że w czasie wojny
transportował torpedy - ani w publikacjach niemieckich, ani w rosyjskich. Być może, po prostu źle szukałem ...
 

Statek SCHILKSEE w Lloyd's Register z roku 1944.
 
Opublikowano w 2005 r. Aktualizowano 14 listopada 2013 r.
dr  Piotr Mierzejewski
       
           
SZTANDARY OSP
i wszelkie inne
na zamówienie
 
 
Wycieczki na wraki
NURKOWANIE
MODA
Styl marynarski
Kliknij.