_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
2005-2007
PANCERNIKI
|||   -    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -   |||
Amerykański pancernik USS
INDIANA (BB-1) zaliczany jest do
tzw. predrednotów. W pierwszych
latach swojej służby był natomiast
oficjalnie klasyfikowany jako
first
class battleship
(pancernik 1. klasy).

USS
INDIANA wybudowany został w
stoczni
William Cramp & Sons
Shipbuilding Company of Philadelphia,
Pennsylvania.
Koszty budowy pokryła
Jessie Miller, córka prokuratora
generalnego, Williama H.H. Millera.

Stępkę pancernika położono 7 maja
1891 roku, zaś  uroczystość
wodowania miała miejsce 28 lutego
1893. Prace wyposażeniowe wykonano
w
Philadelphia Navy Yard, po czym,  
20 listopada 1895 roku pancernik
wszedł do służby. Jego pierwszym
dwódcą został kapitan Robley
Dunglison Evans, późniejszy
kontradmirał
US Navy, którego
nazwiskiem nazwano dwa amerykańskie
niszczyciele.

USS
INDIANA nie był jeszcze
pancernikiem w pełni znaczenia tego
słowa. Można traktować go raczej
jako pancernik obrony wybrzeża. Jego
bliźniacze jednostki nosiły nazwy USS
MASSACHUSSETS (BB-2) i USS
OREGON (BB-3). Ten ostatni służył
najdłużej - w  czasie II wojny
światowej był hulkiem amunicyjnym
(IX-22) i stał w Guam aż do 1956 roku
Amerykański pancernik USS INDIANA w suchym doku New York Yard, Brooklyn, NY, w roku 1898
podczas oczyszczania kadłuba z porastajacych go pąkli (
Balanus). Fragment starej pocztówki
wydanej w 1899 roku przez
Underwood & Underwood Publishers (zbiory autora).
Scrapping of barnacles - The battleship USS INDIANA in drydock at the New York Yard,
Brooklyn, NY. Bow view showing forward 13-inch gun turret and 8-inch gun turrets.
USS INDIANA w pierwszym okresie swojej
aktywności pełnił służbę patrolową na Atlantyku
wzdłuż wybrzeży Nowej Anglii. W 1898, po wybuchu
wojny hiszpańsko-amerykńskiej, wszedł w skład
Eskadry Północnego Atlantyku, dowodzonej przez
admirała Williama T. Sampsona.

Pancernik wziął czynny udział w pogromie
hiszpańskiej eskadry pod Santiago de Cuba 3 lipca
1898 roku; w toku bitwy uczestniczył w zatopieniu
paru okrętów hiszpańskich i otrzymał pięć trafień
pociskami artyleryjskimi.  Kilka dni później, razem
z innymi amerykańskimi okrętami, ostrzeliwał
miasto i port Santiago de Cuba, aż do kapitulacji
Hiszpanów 14 lipca.

USS
INDIANA po zakończeniu wojny hiszpańsko-
amerykańskiej kontynuował służbę patrolową wzdłuż
wschodnich wybrzeży U.S.A., pełniąc jednocześnie
rolę okrętu ćwiczebnego. Z dniem 29 grudnia 1903
rozstał zdemobilizowany.

W 1905 przeszedł modernizację i dodano mu,
podobnie jak i innym pancernikom U.S.A., tzw.
maszt klatkowy (cage mast). Pancernik powrócił do
służby 9 stycznia 1906 roku jako jednostka
Naval
Academy Practise Squadron
. W tym okresie
odwiedzał Europę Zachodnią i obszar
śródziemnomorski. Warto tu wspomnieć, że 22
czerwca 1911 roku, stojąc w porcie Queenstown
(Irlandia) oddał salwę honorową z 21 dział z okazji
koronacji króla Wielkiej Brytanii, Jerzego VI.

W styczniu 1914 był wykazywany w składzie
Atlantyckiej Floty Rezerwowej. Wreszccie, 23
maja tego samego roku został zdemobilizowany.

24 maja 1917 roku, w związku z przystąpieniem U.S.
A> do I wojny światowej, USS INDIANA został
ponownie zmobilizowany, pełnił już jednak tylk rolę
okretu szkolnego. koiec wojny oznaczał aniego
ostatnią już demobilizację, która nastąpiła  w 1919
w Filadelfii. Okręt przemianowa na
"Coast
Battleship Number 1"
. Używano ga jako okręt-cel
do testowania skuteczności lotniczego
bombardowania . Zatonął podczas jednego z takich
testów w listopadzie 1920. Wrak sprzedano na złom
19 listopada 1924.
USS INDIANA - Fragment starej, malarskiej pocztówki z 1900 roku
Fragment of an artistic postcard, edited in 1900, showing USS  INDIANA.
USS INDIANA po przebuwowie, z masztem klatkowym (ok. 1910 r.)
USS INDIANA, after a refit, with a cage mast (around 1910).
USS INDIANA ok. 1900 roku. Fragment staej pocztówki. Zbiory autora.
USS INDIANA around 1900. Part of an old postcard. Author's collection.
Charakterystyka USS INDIANA wg Taschenbuch der Kriegsflotten 1914:

Wyporność: 11900 ton; szybkość: 15 węzłów; Uzbrojenie: 4 działa (2 x II) kalibru 330 mm/L35, 8 (4  x II) dział 203 mm/L35,
12 dział 76 mm/L50, 4 działa 57 mm; Pancerz: pokład 76 mm, wieża dowodzenia 254 mm, wieżąe artylerii ciężkiej 391 mm;
Załoga 678.
W uzupełnieniu podaję dane  USS INDIANA według innych źródeł, zachowując język oryginału:

Jane's Fighting Ships of World War I (2001):

Displacement 10288 tons; Length (waterline) 348 feet; Beam 69 1/3 feet; Maximum draught 28 feet. Length over all
351 feet. Complement 678,

Guns: 4-11 inch, I, (AAA), 8-8 inch,35cal., 12-3 inch, 14 pdr. 50 cal.; 4-6 pdr. (saluting); Torpedo tubes: None;
Armour (Harvey): 18''-15'' Belt (amidships) aaaa-aaa; 17''Bulheads aaaa; 3'' Deck (flat on belt), Protection to vitals is
aaaa; 17'' Barbettes aaaa, 8 1/2 Turrets a, 5'' Turret bases d, 5'' Lower deck side d, 6'' Secondary turrets, 8''
Barbettes to these b, 3'' hoist, 5'' Sponsons to 6'' guns d, 10'' Conning tower a.

Machinery: 2 sets vertical inverted triple expansions 3 cylinder, 2 screws. Boilers: Original cylindrical, Replaced by 8
Babcocks on refit. Designed H.P. 9000=17 knots. Coal: normal 400 tons; maximum 1475 tons. Armour Notes. - Belt is
7 1/2 feet wide by 200 feet long.

Gibbons, Tony 1983. The Complete Encyclopedia of Battleships. A technical directory of capital ships from
1860 to the present day
:

Displacement: 10,288 tons (10,453 tonnes) normal, 11,528 tons (11,712 tonnes) full load.

Machinery: Vertical Triple Expansions engines, 4 double-ended Scotch boilers, 2 shafts, 9738 IHP.

Armour: Harvey and nickel steel 18in-8,5in (457-216 mm) belt; 17in (432 mm) barbettes; 15in (381 mm) turrets; 8in-
5in (203-127 mm) secondary barbettes and turrets; 2,75-3in (70-76 mm) deck; 1oin (254 mm)conning tower.

Armament: 4 x 13in (330 mm), 8 x 8in (203 mm), 4 x 6in (152 mm), 20 x 6pdr, 6 x 1pdr; 6 x 18in (457 mm) torpedo
tubes.

Performance: 15 kt (27,75 km/h); coal 1,597 tons (1623 tonnes) max; radius 3,720 nm (6,882 km) at 10kt (!8,5 km/h).