|||   -  MARYNARKA WOJENNA  -  OKRĘTY  -  STATKI  -  WRAKI  -  MARYNARKA HANDLOWA  -   |||
 
 
EPIZODY MORSKIE
           
 
 
-  S/s JAROSŁAW DĄBROWSKI dał czadu w Londynie -
- Kara spotkała pięciu członków załogi -
-
Piotr Mierzejewski
.
S/s JAROSŁAW DĄBROWSKI  na Tamizie w Londynie w rejonie Gallions Reach w dniu 31 lipca 1954 roku
podczas policyjnej kontroli. Fotografia agencyjna.
-
 
S/s JAROSŁAW DĄBROWSKI (3196 BRT, 1308 NRT, 3040 DWT), drobnicowiec Polskich Linii
Oceanicznych, w latach 1951-1976 regularnie pływał na linii Gdynia - Londyn/Hull. Gdy sprze-
dawano go na złom w roku 1976, był wówczas w PLO najstarszym czynnym statkiem napędza-
nym tłokową maszyną parową. W ciągu swojej wielotniej służby parowiec wplątywał się w różne
afery, m.in. przewoził radzieckich szpiegów i obywateli Zachodu pragnących znaleźć azyl poli-
tyczny w krajach bloku wschodniego. Przydarzyła mu się także nieprzyjemna historia, w efekcie
której armator musiał zapłacić karę, a kilku marynarzy straciło zaokrętowanie.

-----Po II wojnie światowej władze Londynu wprowadziły restrykcyjne przepisy, mające na celu
ochronę środowiska miasta. Tyczyły one także żeglugi na Tamizie i niezanieczyszczania jej wód.
Wprowadzony nakaz zobowiązywał statki parowe, aby już w odległości jednej mili od Londynu
ograniczały znacznie prędkość i przechodziły na tzw. bezdymne spalanie. Przepis ten dobrze
był znany na wszystkich polskich jednostkach zawijających londyńskiego portu, tym bardziej
załodze
JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO, który od stycznia 1951 r. obsługiwał linię londyńską.
A tymczasem któregoś pięknego dnia parowiec nasz beztrosko, z maksymalną prędkością pruł
wody Tamizy, waląc w powietrze ogromne kłęby czarnego dymu. Ta kawaleryjska jazda spot-
kała się z brytyjskim protestem i nałożeniem na PLO kary finansowej.

-----Polski armator przeprowadził własne dochodzenie, znalazł winnych i wymierzył karę. Za wi-
nowajców uznano ... trzech palaczy i dwóch mechaników. Całą piątkę marynarzy przeniesiono
na inną linię żeglugowę, z pewnością mniej atrakcyjną niż linia londyńska.

-----Swoją drogą ciekawe kto i w jakim stanie na tym statku wydał komendę "Cała naprzód",
nakazu-jącą, aby maszyny na Tamizie miały pracować z maksymalną mocą? Przecież palacze
sami nie wpadli na taki zaskakujący pomysł! Zapewne odpowiedź można znaleźć w archiwach
PLO, ale kogo to dziś obchodzi?
 
Opublikowano 1 stycznia 2024 roku
..
Życie na okręcie podwodnym
Hitler dotarł do USA na pokładzie SS WISŁA?
XAMINA - amatorska łódź podwodna
____________________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
od 2003
.