-     FLOTA HANDLOWA     -      STATKI      -      OKRĘTY      -      WRAKI      -      FLOTA WOJENNA     -
ORP JASKÓŁKA
Polski trałowiec typu FM, ex niemiecki FM 27
Polska Marynarka Wojenna
Polski trałowiec ORP JASKÓŁKA. Kartka kolekcjonerska wydana przez PPHU "Apik" Sp. z o.o. Rys. W. Sierociński.
ORP JASKÓŁKA, pierwszy okręt o tej nazwie w Polskiej Marynarce Wojennej, został kupiony przez Polskę za
pośrednictwem fińskiej firmy
Skogsbyrö w Hamburgu 24 września 1920 roku. Był to dawny niemiecki trałowiec
redowy typu FM, noszący w cesarskiej flocie oznaczenie
FM 27. Razem z nim zakupiono wtedy 3 dalsze jednostki
tego typu,
FM 2, FM 28 i FM 37, którym nadano odpowiednio nazwy OORP CZAJKA, MEWA i RYBITWA.

Przyjęło się uważać, że
ORP JASKÓŁKA powstał w 1918 roku w stoczni Caesar Wollheim, Breslau. Wątpliwe jest
dla niektórych autorów, aby jednostka ta zdążyła wziąć udział w I wojnie światowej. Uroczyste podniesienie
polskiej bandery na okręcie, klasyfikowanym oficjalnie jako trawler, nastąpiło 1 marca 1921 roku, a jego pierwszym
dowódcą został kpt. mar. Marian Wolbek.
ORP JASKÓŁKA był przeznaczony do stawiania i niszczenia min.
Wykorzystywano go również do szkolenia specjalistów pokładowych i maszynowych.

Po wycofaniu ze służby 12 października 1931, zarządzeniem Ministerstwa Spraw Wojskowych z dnia 26 grudnia
1931 został skreślony z listy okrętów PMW. Los jego podzieliły wtedy także OORP
CZAJKA i RYBITWA. ORP
JASKÓŁKA
, zakupiony w 1932 przez firmę Neptun, użytkowany był na Wiśle jeszcze przez co najmniej parę lat
jako statek handlowy (towarowo-pasażerski?). Jego ostateczny los pozostaje wciąż nieznany.

ORP JASKÓŁKA, rzazem z siostrzanymi trałowcami, charakteryzowany był przez rocznik Taschenbuch der
Kriegsflotten 1928
następująco: wyporność: 170 ton; prędkość: 12 węzłów, uzbrojenie: 2 działa kalibru 47 mm.

Według źródeł polskich - wyporność standard 170 ton; wyporność maksymalna 203 tony; prędkość 14, później 12
węzłów; zasięg 650 mil morskich przy prędkości 12 węzłów; wymiary: 43,0 m x 6,0 m x 1,6 m; napęd: 2 maszyny
parowe potrójnej ekspansji o łacznej mocy 600 KM, zapas węgla 20 ton, 2 śruby napędowe; uzbrojenie: 1 działo 47
mm
Hotchkiss wz. 1896, 2 ciężkie karabiny maszynowe 7,92 mm Maxim wz. 08, 2 trały kontaktowe z kompletem
nożyc; załoga: 2 oficerów oraz 30 podoficerów i marynarzy.