_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Okręty szkolne
KOMSOMOLEC (Komsomoletz, Комсомолец) - radziecki okręt szkolny, ex carski OKEAN (Okiean,Океан).
Pocztówka (1982). Zbiory
autora.
KOMSOMOLETS (pierwotnnie OKEAN) został wybudowany w stoczni niemieckiej Howaldswerke, Kiel, na
zamówienie rosyjskie. Zaprojektowany został jako jednostka szkolna, której zadaniem było kształcenie obsługi
pionu technicznego, a zwłaszcza maszynowni okrętów wojennych. Znalazła to swoje odbicie m.in. w zamontowaniu na
okręcie kotów kilku róznych typów i firm.

29.05.1901 - położenie stępki w
Howaldswerke, Kiel.
08.02.1902 - wodowanie okrętu.
.1903 - pierwszy rejs:  z Kronsztadtu do Port Artur i z powrotem.
. 06.1910 - rewolucyjne wystąpienia części załogi stłumione przez władze.
.02.1917 - załoga okrętu jako jedna z pierwszych we Flocie Bałtyckiej przyłącza się do działań rewolucyjnych.
07.11.1917 - oddział złożony z 250 marynarzy z załogi okrętu bierze udział w szturmie na Pałac Zimowy.
07.11.1918 - okręt, pod flagą bolszewicką, ewakuuje rannych i jeńców ze Szczecina, w ramach ustaleń brzeskiego
traktatu pokojowego.
.1922 - okrętowi nadano imię
KOMSOMOLETS (Komsomoletz, Komsomolec, Комсомолец).
.
1924 - KOMSMOLETS razem legendarnym krążownikiem AVRORA (Aurora) tworzą wydzielony zespół ćwiczebny.
.1933 - Latem przybywa do Murmaańska i staje się okrętem sztabowym. Rolę tę pełni przez rok.
.1934 - Powrót na Bałtyk -
KOMSOMOLETS znowu pełni rolę okrętu szkolnego wojennomorskich uczelni.
22.06.1941 - Wybuch wojny zastaje okręt w pobliżu półwyspu Hanko (Hangö). Po powrocie do Leningradu jego załoga
niemal w całości zasiliła szeregi lądowych obrońców miasta. Na  okręcie rozlokowała się szkoła podoficerska
marynarki wojennej.
.1944 - Remont okrętu po paroletnim postoju i uszkodzeniach od dwunastu pocisków artyleryjskich.
.1945 - Koniec remontu i powrót okrętu do służby. Pierwszy po przerwie rejs szkolny.
.1956 - Okręt zostaje wykreślony z listy floty. Przez pewien czas wykorzystywany jako pływaj.ace koszary, a
następnie złomowany. Rok złomowania nie jest mi znany.

INFORMACJE TECHNICZNE wg JANE'S FIGHTING SHIPS 1919.
Pozycja ta klasyfikowała okręt jako 'Engineers' training ship".
Wyporność: 11900 ton, szybkość: 18 węzłów, maszyny parowe o mocy 11000 KM, kotły: 6 Belleville, 6 Niclausse, 3
Yarrow, 2 Thornycroft; załoga 700.
INFORMACJE TECHNICZNE wg WEYER'S TASCHENBUCH DER KRIEGSFLOTTEN 1943/44.
Rocznik ten klasyfikował okręt jako 'Schulschiff".
Uzbrojenie: 4 działa 75 mm; długość 149 m, szerokość 17,3 m; zasięg 10000 mil morskich, 3 śruby; reszta danych j.
w.
JANE'S FIGHTING SHIPS 1957-58 sugeruje, że po remoncie i przebudowie KOMSMOLETS utracił jeden komin.
Według tego rocznika długość okrętu wynosiła 468 2/3 stóp, szerokość 55 1/2 stóp, zanurzenie 25 stóp. załoga miała
liczyć 289 ludzi. Istotne zmiany tyczą napędu: tylko 4 kotły różnych typów oraz dwie a nie trzy śruby.

W rosyjskim internecie są informacje precyzujące wyporność (11675 ton standard, 11675 ton pełna) i uzbrojenie (4
działa 75 mm, 2 działa 47 mm oraz cztery ckm-y 7,62). Załogę miało stanowić tylko 180 ludzi. Zasięg miał wynosić 7000
mil morskich, zaś moc maszyn 11064 KM.
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY WOJENNE    -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -