_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
2005-2007
|||    -      Marynarka handlowa      -      Statki      -       Wraki      -      Okręty      -      Marynarka wojenna      -    |||
Polski okręt podwodny ORP KRAKOWIAK (ex radziecki M-102) reprezentował udoskonalony wojenny typ "M".
The Polish submarine ORP KRAKOWIAK .
Marynarka Wojenna PRL w  latach 1954-1955 została zasilona sześcioma małymi okrętami podwodnymi produkcji
ZSRR. Pierwszemu z nich w dniu 5 czerwca 1954 nadano nazwę
ORP KASZUB. Kolejne zostały wcielone do PMW pod
nazwami:
ORP MAZUR, ORP KRAKOWIAK, ORP ŚLĄZAK, ORP KUJAWIAK i ORP KURP. Były to jednostki
bliźniacze,  przedtem użytkowane przez radziecką Flotę Bałtycką w latach 1948-1952. Reprezentowały one
udoskonalony wojenny typ "M" (Malutka), serii XV.

Charakterystyka tych okrętów podwodnych, według Marka Soroki ("MORZE" 6/1972) była następująca: wyporność
nawodna - 283 tony; wyporność podwodna - 353 tony; wymiary - 49,5 x 4,4 x 2,6 (dziób)- 2,84 (rufa) m; uzbrojenie - 1
działko kalibru 45 mm, 4 wyrzutnie torpedowe 533 mm, 4 torpedy; 2 silniki Diesla typu 11-D o mocy 600 KM każdy; 2
silniki elektryczne typu PG-17 o mocy 218 KM każdy; prędkość maksymalna na powierzchni -  15,7 węzłów; prędkość
maksymalna pod wodą - 7,8 węzłów; zasięg na powierzchni 3000 mil morskich przy prędkości ekonomicznej 8 węzłów,
zaś zasięg przy prędkości maksymalnej - 900 mil morskich; zasięg podwodny 90 mil morskich, głebokość zanurzenia
80 m; robocza głębokośc zanurzenia 60 m; autonomiczność - 14 dób; załoga 31 ludzi.

M. Soroka w swojej książce "Polskie okręty wojenne 1945-1980" skorygował istotnie dane tyczące napędu: silniki
Diesla o
łącznej mocy 882 kW (1200 KM); silniki elektryczne o mocy łącznej 321 kW (436 KM).

Działko kalibru 45 mm zostało zdemontowane na przełomie 1958/59.

ORP KRAKOWIAK pływał  przez pewien czasw radzieckiej Flocie Bałtyckiej. Polską banderę podniesiono na nim w
listopadzie 1954. Początkowo oznakowany był jako
M-102, następnie P-102. Później nadano mu imię KRAKOWIAK  i
przypisano numer burtowy
303.

Niewiele wiadomo o służbie
ORP KRAKOWIAK w polskiej marynarce wojennej. Poza ogólnikami tyczącymi
intensywnej eksploatacji, jedynym konkretem jest autonomiczny rejs w 1957 roku na Morze Północne. Nie udało mi
się ustalić roku, w którym okręt został skreślony ze stanu floty. Wiadomo tylko, że miało to miejsce na początku lat
1960.
Fotografia wykonana w 1954 roku przedstawia trzy polskie okręty podwodne typu 'M'. Fot. M. Zielaskowski.