_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Okręty podwodne
-     Marynistyka     -     Statki     -      Wraki     -     Okręty     -     Marynarka wojenna     -
ORP Kurp, polski okręt podwodny typu Malutka.
The Polish submarine ORP KURP (Malyutka-class).
W maju 1955 marynarka wojenna PRL przejęła od ZSRR
kolejny okręt podwodny typu 'M' (
Malutka). Była jednostka
wchodząca dotąd w skład radzieckiej Floty Bałtyckiej.
Okrętowi temu nadanu imię
ORP KURP i przypisano numer
boczny
M-105, zmieniony później na P-105, wreszcie na
306. Być może, że okręt przemianowano jakiś czas potem na
ORP MAZOWSZE.

ORP KURP służył pod biało-czerwoną banderą jeszcze na
początku lat 1960. Był jednym z trzech polskich okrętów
podwodnych (obok
ORP KRAKOWIAK i ORP KUJAWIAK),
które w 1957 roku odbyły rejs autonomiczny na Morze
Północne.

Charakterystykę okrętów tego typu można znaleźć na
stronie FACTA NAUTICA poświęconej bliźniaczemu
ORP
KRAKOWIAK.