- ORP ORZEŁ (II) -
polski okręt podwodny
Fotografia ORP ORZEŁ  wykonana w roku 1970.
Zdjęcie pochodzi  z pocztówki fotograficznej wydanej przez Biuro Wydawnicze "Ruch" w nakładzie zaledwie 2000 szt.
Pocztówka ta była rozprowadzana na pokładzie okrętu-muzeum ORP BURZA przez kolportaż wojskowy.
Autor fotografii: S. Pudlik. Ze zbiorów Facta Nautica.
Polish Whiskey-class submarine ORZEŁ.
Tradycję legendarnego ORP ORZEŁ, który zaginął w czerwcu
1940 roku na Morzu Północnym, przejął w Polskiej Marynarce
Wojennej okręt podwodny projektu "613" (konstrukcja
radziecka), zwanego w terminologii NATO typem
WHISKEY.
Uroczyste podniesienie bandery i nadanie nazwy jednostce miało
miejsce 30 grudnia 1962 roku. Okręt ten początkowo nosił na
kiosku numer boczny
317, szybko zmieniony na 292. Na lewym
boku kiosku była umieszczona także pamiątkowa tablica z
nazwiskami poległych członków załogi poprzedniego
ORŁA.

ORP
ORZEŁ czterokrotnie zdobywał najwyższe trofeum, jakim
było miano "Najlepszego Okrętu Marynarki Wojennej PRL" oraz
sześciokrotnie - najlepszego w swej klasie.

Opuszczenie bandery nastapiło w porcie wojennym w Gdyni 30
grudnia 1983 roku o godzinie 13.00. W uroczystości wzięli udział
czterej byli dowódcy
ORŁA oraz kontradmirał Henryk
Pietraszkiewicz.

Bliźniaczymi jednostkami
ORŁA były w PMW OORP BIELIK,
KONDOR i SOKÓŁ.
W czerwcu 1980 roku na ORP ORZEŁ gościł
pierwszy polski kosmonauta Mirosław
Hermaszewski. Podwodniacy obdarowali
naszego gościa okolicznościowym dyplomem
oraz nadali imię
Polonus cosmonautus.
                                 
 Fot. T. Ignacik.
ORP ORZEŁ - kolejny, trzeci okręt podwodny
o tej nazwie w Polskiej Marynarce Wojennej,
reprezentujący rosyjski typ 877 E (kod NATO
- Kilo, rosyjski kryptonim projektu -
Warszawianka), wszedł do służby w 1986 roku.
OKRĘTY  PODWODNE
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE