Statki polskie
-  m/s ADOLF WARSKI -
-  Drobnicowiec - Typ B-54  -  Polskie Linie Oceaniczne -
Polski drobnicowiec m/s ADOLF WARSKI  -  statek Polskich Linii Oceanicznych w latach 1959-1982.

Drobnicowiec m/s ADOLF WARSKI, jednostka typu B-54, należał do licznej i niezwykle popularnej grupy statków w PRL
określanych mianem "dziesięciotysięczników". Razem wybudowano ich w Polsce 41, z czego 20 na eksport.

Statek zbudowano w 1959 roku w Stoczni Gdańskiej dla
Polskich Linii Oceanicznych.

Uroczystość podniesienia bandery miała miejsce 4 lipca 1959.
PLO eksploatowała statek do 1982 na linii indonezyjsko -
pakistańskiej.

Na początku 1983 sprzedano go niemieckiej stoczni złomowej w
Hamburgu.
Postawowe dane techniczne m/s ADOLF WARSKI
Pojemność
6718 BRT, 3670 NRT
Nośność
10190 DWT
Prędkość
16 węzłów
Wymiary
153,9 x 19,4 x 8,3 m
Napęd
Silnik spalinowy 5471 kW
Ilość pasażerów
12
Załoga
47
 
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Obejrzyj kolekcję starych pocztówek, z których większość ma ponad 100 lat !!!
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -