Polska Marynarka Wojenna
ORP DZIK
- Okręt podwodny projektu 641 - Foxtrot - ex radziecki B-441 -
________________________________________________________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
sztandary
ORP DZIK widziany od dziobu.
ORP DZIK, okręt projektu 641 ('FOXTROT') którego
fotografię widać obok, był drugim okrętem podwodnym w
Polskiej Marynarce Wojennej o tym imieniu. Pierwszy
ORP
DZIK
późniejszy U-1,  został przejęty został przez Polaków
12 grudnia 1942 i pływał pod polską banderą do czerwca 1946
roku. Drugi
DZIK wszedł w skład PMW po dwudziestu dwóch
latach służby w marynarce ZSRR.   

-------Polską banderę podniesiono na okręcie 7 grudnia 1988  
roku. W uroczystości przekazania okrętu siłom zbrojnym PRL
uczestniczył kontradmirał Kołmagorow, dowódca Floty
Bałtyckiej ZSRR.  Ceremonia nadania polskiego imienia miała
miejsce dopiero po zawinięciu jednostki do gdyńskiego portu
w dniu 4 lutego 1989 roku. Matką chrzestną
DZIKA została
Ewa Jędykiewicz. Pierwszym dowódcą okrętu był kmdr ppor.
Ryszard Latos.

--------7 listopada 2003 roku okręt wycofano ze służby, zaś
w  kwietniu 2005 r. rozpoczęto cięcie na złom na terenach
Stoczni Gdańskiej. Zachowany kiosk stał się eksponatem
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.
ORP DZIK zbudowany został w leningradzkiej stoczni
SUDOMIECH (Sudomekh) i oznaczony numerem
B-441.

Wodowanie okrętu miało miejsce 20 maja 1966.

Ostatnim radzieckim dowódcą jednostki był
kmdr por. Aleksandr Siergiejewicz Łos'.
Służbę w PMW pełnił jeszcze jeden okręt podwodny typu
'FOXTROT'. Nosił on nazwę
ORP WILK.