ORP LUBLIN
Okręt transportowo-minowy proj. 767/Lublin
ORP Lublin w bazie Marynarki Wojennej w Świnoujściu, 26 lipca 2007. Foto: Piotr Mierzejewski.
The landing vessel ORP Lublin. Launched: 12 July 1988, Stocznia Północna, Gdańsk.
   
ORP LUBLIN jest jednym z pięciu okrętów transportowo-minowych
projektu 767/Lublin służących w Marynarce Wojennej RP.
Zbudowany został, podobnie jak i jego jednostki siostrzane, w
gdańskiej Stoczni Północnej. Wodowano go 12 lipca 1988, zaś
ceremonia podniesienia bandery miała miejsce 12 października 1989
roku.

ORP LUBLINrazem z pozostałymi jednostkami tego typu (OORP
GNIEZNO, KRAKÓW, POZNAŃ i TORUŃ) wchodzi w skład  2.
Dywizjonu Okrętów Transportowo-Minowych 8. Flotylli Obrony
Wybrzeża.

ORP LUBLINjest okrętem przeznaczonym do załadunku z
nieuzbrojonego brzegu, transportu morskiego a także wyładowania w
warunkach bojowych na nieuzbrojonym brzegu – pływającej i
niepływającej techniki wojskowej (16 samochodów ciężarowych lub 9
czołgów pływających) i 135 żołnierzy desantu morskiego z pełnym
wyposażeniem. Może również transportować i stawiać miny, dzięki
możliwości szybkiego montażu torów minowych.
Okręty transportowo-minowe proj. 767/Lublin
wg. Marynarka Wojenna 1994
Wyporność
standard 1350 ton, pełna 1665 ton
Wymiary
długość 95,8 m (91,2 LW), szerokość 10,8 m,
zanurzenie 2,0 m
Napęd
3 silniki wysokoprężne Cegielski-Sulzer
6 ATL-250 o mocy 1320 Kw każdy, 3 śruby
Prędkość
16,8 w.
Zasięg
850 Mm
Uzbrojenie
4 23 mm morskie zest. rakietowo-artyleryjskie
ZU-23-2MR ("Wróbel" II), 4 wyrzutnie ładunków
wydłużonych PW-ŁWD, 50-134 miny
Elektronika
st. rlok. nawigacyjna SRN 7 453
st. rlok. nawigacyjna SRN 443 XT stacja
rozpoznania swój-obcy
Załoga
37 osób
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski
Sztandary. LUBLIN.
   
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
Polska Marynarka Wojenna