Statki szkolne
ORION
Statek szkolny LPŻ - ex ORP ORLIK
Dawny trałowiec redowy ORP ORLIK  jako ORION, jednostka szkolna LPŻ.
---------W latach 1958-59 Marynarka Wojenna przekazała Centralnemu Ośrodkowi Szkolenia Morskiego Ligi Przyjaciół
Żołnierza cztery wysłużone trałowce redowe. Były to OORP
KROGULEC, KORMORAN, KANIA i ORLIK, którym w LPŻ
nadano nazwy
MARS, JOWISZ, JUPITER i ORION. Wszystkie one stacjonowały w Jastarni. W ramach Przysposobienia
Techniczno-Morskiego, organizowanego przez LPŻ, przygotowywały młodzież do służby w Marynarce Wojennej. Kurs trwał
cztery tygodnie. Połowę tego czasu młodzi ludzie spędzali na zajęciach teoretycznych, a połowę na jednostkach szkolnych,
oficjalnie nazywanych "jachtami szkolnymi". Rzeczywistość nie wygladała jednak tak różowo. Jerzy Miciński (MORZE
9/1961) po wizycie w ośrodku pisał:

----------"(...) Sporo tu wylegiwania się po krzakach, przedłużających się przerw, sennego łażenia, ukradkowych drzemek.
Rzeczywistej nauki i pracy jest znacznie mniej niż na papierze. (...) Nuda i senność rozprzestrzeniajace się nad
jastarneńskim ośrodkiem docierają nawet tam, gdzie nigdy nie powinny gościć - na pokłady przycumowanych u nabrzeża
jednostek (...)."
Kursanci Przysposobienia Techniczno-Morskiego podczas zajęć praktycznych w Jastarni. Lato 1961.
 
________________________________________________________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont