-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
ORP PODHALANIN, ex ORP GÓRAL, ex A-80
Torpedowiec - Polska Marynarka Wojenna - II wojna światowa
Polski torpedowiec ORP PODHALANIN. Kartka wyd. przez PPHU "Apik" Sp. z o.o. Rys. Wiesław Sierociński.
The Polish torpedo boat ORP PODHALANIN, ex German A-80.

ORP PODHALANIN zbudowany został w stoczni Vulcan Werke A.G., Szczecin (niektóre źródła podają Howaldt Werke w
Kilonii) jako
A-80, jeden z niemieckich torpedowców typu 'A-56'. Jego stępkę położono w 1916, ceremonia wodowania go
miała miejsce 24 października 1917, zaś budowę ukończono 21 grudnia tego samego roku. W
Kaiserliche Marine służył jako
okręt szkolny uzbrojony był w trzy działa 88 mm , nieposiadający wyrzutni torpedowych.

Na mocy decyzji Rady Ambasadorów z dnia 9 grudnia 1919
okręt został przyznany Polsce w ramach podziału floty
niemieckiej między państwa Ententy i sprzymierzone.
Początkowo (do 1921) nosił nazwę
ORP GÓRAL.

Ze względu na małą prędkość i słabe uzbrojenie nie miał
praktycznie wartości bojowej, podobnie zresztą jak i pozostałe
poniemieckie torpedowce służące w PMW, czyli OORP
ŚLĄZAK, MAZUR, KUJAWIAK, KRAKOWIAK oraz KASZUB.
Charakterystyka ORP PODHALANIN w 1925 roku

Wyporność: 330 ton standard i 381 ton pełna;
Prędkość: 21-22 węzłów (teoretycznie 26 w.)
Uzbrojenie: 2 działa 75 mm wz. 97(2 x I); 2 ckm Maxim wz. 08,
2 wyrzutnie torpedowe 450 mm (1 x II);
Wymiary: 64,4 x 6,4 x 2,1 m;
Napęd: 2 zespoły turbin AEG-Vulcan, 5700 KM,
2 kotły
Yarrow opalane ropą, zapas paliwa 92 t., 2 śruby;
Zasięg: 800 mil morskich przy 20 węzłów.
Załoga: 70 ludzi.
                   
                                             K A L E N D A R I U M

                                                           1916
-  Położenie stępki pod budowę torpedowca
A-80 w stoczni Vulcan Werke A.G. w Szczecinie.

                                                            1917
24.10. - Ceremonia wodowania okrętu.
21.12.  -
A-80 wchodzi do służby w Kaiserliche Marine.
                                   
                                                            
1918
-  Po kapitulacji Niemiec
A-80 z grupą innych niemieckich torpedowców udaje się na kotwicowisko bazy Royal Navy w Rosyth,
gdzie czeka na decyzje zwycięskich państw.  

                                                             1919
9.12. -  
A-80 na mocy Rady Ambasadorów zostaje przyznany Polsce.
-  Okręt otrzymuje nazwę
ORP GÓRAL.

                                                             1922
14.9.  -  
ORP GÓRAL  wpływa na do Gdańska, przyholowany przez brytyjski holownik BULLGER.  
                                                             
                                                             1924
-  Wyremontowany okręt wchodzi oficjalnie w skład Polskiej Marynarki Wojennej i zasila  
Dywizjon Torpedowców.
                                                             1925
.07. -  Rejs szkoleniowy do szwedzkiego portu Kalmar w towarzystwie torpedowca
ORP MAZUR.
                                                             
                                                             1930
1.04. -  Okręt wchodzi w skład
Dywizjonu Minowców.

                                                             1932
.05. - Jako jednostka pomocnicza zasila nowoutworzony
Dywizjon Łodzi Podwodnych, działający w składzie: OORP WILK,
RYŚ i ŻBIK.

                                                             1933
1.06. - Przydział do
Centrum Wyszkolenia Specjalistów Floty.


                                                             1938
15.02.  - Przeniesiony do II rezerwy.
12.04.  - Skreślony  z listy floty. Wkrótce potem wykorzystywany jako okręt-cel dla ćwiczeń torpedowych.
                                                         
                                                              1939
24.08. -  Zmobilizowany
ORP PODHALANIN staje się okrętem-cysterną i zakotwicza koło Jamy Kuźnickiej, między Kuźnicą a
Jastarnią.
-.09. -  W czasie działań wojennych parokrotnie bezskutecznie bombardowany przez lotnictwo niemieckie.
- .10. -  Po kapitulacjii Helu przejęty przez Niemców. Dalsze losy nieznane, prawdopodobnie pocięty na złom.
________________________________________________________________  

-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Nie żałuj sobie. Obejrzyj kolekcję starych pocztówek, z których większość ma ponad 100 lat !!!
Torpedowce