ORP SŁAWOMIR CZERWIŃSKI
Okręt-baza okrętów podwodnych
Polski okręt-baza okrętów podwodnych ORP SŁAWOMiR CZERWIŃSKI.
The Polish submarine depot ship ORP SŁAWOMIR CZERWIŃSKI. Built: 1907. Scrapped: 1937.
ORP SŁAWOMIR CZERWIŃSKI został zakupiony dla Polskiej Marynarki Wojennej za pieniądze zebrane przez społeczeństwo,
głównie młodzież szkolną i nauczycieli. Patron jednostki był ministrem oświaty w latach 1919-1931. Warto dodać, iz początkowo
okręt miał nazywać się DAR SZKOŁY MORSKIEJ.

ORP SŁAWOMIR CZERWIŃSKI zbudowany został w 1907 roku w angielskiej stoczni Earle's Shipbuilding and Engineering Co.
Ltd.
jako statek towarowo-pasażerski o nazwie KOVNO (port macierzysty - Hull). Od roku 1928 stanowił własność Polsko-
Brytyjskiej Spółki Armatorskiej "POLBRIT"
 i eksploatowany był pod nazwą s/s ŁÓDŹ.
Uroczystość podniesienia polskiej bandery wojennej na okręcie miała
miejsce 15 listopada 1932 roku. Aż do września 1937 stał w porcie
wojennym na Oksywiu, pełniąc rolę okrętu-bazy dla polskich okrętów
podwodnych, póki nie powstały koszary na lądzie.

Krótka wzmianka na temat okrętu znalazła się we wspomnieniach
Borysa Karnickiego (1987): "Życie towarzyskie kwitło. Koncentrowało
się w bazie okrętów podwodnych, hulku
LWÓW, a potem na
SŁAWOMIRZE CZERWIŃSKIM. Do obiadu w mesie siadało przy stole
ponad trzydziestu oficerów. Nastrój patriarchalny. Na pierwszym miejscu
Żeńka
[Eugeniusz Pławski - pierwszy dowódca polskiego dywizjonu
okrętów podwodnych, uwaga
Facta Nautica] , po nim trzech dowódców
okrętów podwodnych i mechanik dywizjonowy, potem zastępcy
dowódców okrętów i tak dalej aż do świeżo przydzielonych
podporuczników. Poza codziennymi obiadami odbywały się uroczyste
obiady sobotnie oraz okazyjne obiady lub kolacje dla uczczenia imienin
dowódcy dywizjonu lub jakiegoś święta narodowego."
ORP SŁAWOMIR CZERWIŃSKI
Podstawowe dane techniczne
Pojemność:
2450 BRT, 1477 NRT
Nośność:
3510 DWT
Wyporność:
2450 ton
Wymiary:
96,9 m x 12,5 m x 5,6 m
Napęd:
3-cylindrowa aszyna parowa potrójnej
ekspansji (1500 KM)
Prędkość:
10 (12 ?) węzłów
Uzbrojenie:
BRAK
Załoga:
40
Wycofany ze służby we wrześniu 1937 i złomowany.
 
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Nie żałuj sobie! Obejrzyj kolekcję starych pocztówek erotycznych, z których większość ma ponad 100 lat !!!
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
Polska Marynarka Wojenna