-  SOKÓŁ  -
HOLOWNIK
SOKÓŁ - holownik Marynarki Wojennej. Fotografia z 1939.
The Polish Navy tug SOKÓŁ. Photo: 1939.

Polska na potrzeby powstającej Marynarki Wojennej zakupiła w Gdańsku w roku 1920 niewielki holownik o nazwie
CHARLOTTE. Jednostka ta, zbudowana w 1909 roku w elbląskiej stoczni Franz Schenk, w PMW przyjęła nazwę SOKÓŁ.   

Wybuch wojny światowej zastał SOKOŁA w porcie wojennym na
Oksywiu. Tam też uległ samozatopieniu w połowie września, tuż przed
wkroczeniem Niemców.

SOKÓŁ po podniesieniu i wyremontowaniu przez Niemców został
wcielony do
Kriegsmarine pod nazwą GRABAU. Służył w porcie
gdyńskim aż do marca 1945, kiedy to padł ofiarą bombardowań
lotniczych.

Po wojnie, w 1946 podniesiony z dna portu i w 1947 roku wszedł
ponownie w skład Marynarki Wojennej po gruntownym remoncie .
SOKÓŁ - Podstawowe dane techniczne
Pojemność:
52 BRT
Wyporność:
72 ton
Wymiary:
21 m x 4,5 m x 1,2 m
Napęd:
Jedna maszyna parowa (160 KM); jedna śruba
Prędkość:
10 węzłów
Uzbrojenie:
BRAK
Załoga:
9 ludzi
Początkowo służył pod nazwą SOKÓŁ, lecz w 1949 przemianowany na MAJSTER. Od 1952 nosił już tylko oznaczenie
alfanumeryczne, początkowo
BG 3(od 1952), a od 1957 - H 3. Złomowany pod koniec 1957 roku.


                                                              Zobacz także :

       |  Holownik
KRAKUS  |  Holownik KAPER  |  Holownik ATLAS II   |  Holownik  HERKULES  |
                                                                 |   
HMS  BANDIT  |
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
Nie żałuj sobie! Obejrzyj kolekcję starych pocztówek erotycznych, z których większość ma ponad 100 lat !!!
-   MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
Polska Marynarka Wojenna