________________________________________________________________  
-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
.
Galeria Erotycznych Pocztówek
EROTIC POSTCARDS
-    MARYNARKA WOJENNA     -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI    -   KATASTROFY   -    MARYNARKA HANDLOWA     -   
Jerzy Kłossowski
WSPOMNIENIA Z MARYNARKI WOJENNEJ
Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej
5-385 pp.
Warszawa, 1970
Wydanie I
----Wspomnienia  komandora dypl. w st.spocz. Jerzego Kłossowskiego są
pierwszą w literaturze  pamiętnikarskiej książkę przedstawiają w ogólnym
zarysie dzieje powstania Polskiej Marynarki Wojennej w latach
międzywojennego dwudziestolecia. Autor był jednym z nielicznej grupy
marynarzy, którzy w 1919 r. przybyli na Wybrzeże z zadaniem założenia
pierwszej komórki marynarki wojennej — portu wojennego w Pucku. Jako
wszechstronnie  wyszkolony oficer J. Kłossowski zajmował wiele ważnych
stanowisk na ladzie i na okrętach. Mając do czynienia z wyższymi oficerami
marynarki, którzy wywierali decydujący wpływ na kierunek rozwoju
polskiej siły zbrojnej na morzu, autor wspomnień dokonuje próby oceny ich
działalności, odsłania niektóre kulisy trudności natury koncepcyjnej,
organizacyjnej i personalnej hamujących właściwą rozbudowę marynarki
wojennej.
------Książka J. Kłossowskiego, świadka i uczestnika powstawania zalążków
polskiej siły zbrojnej na morzu, jest zarówno istotnym  przyczynkiem dla
historyków zajmujących się tą problematyką, jak i prawdziwą kopalnią
wiadomości dla wszystkich czytelników.

                                                     Tekst zamieszczony na skrzydełkach obwoluty książki.