-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -
TRANSATLANTYKI
m/s  PIŁSUDSKI
polski transatlantyk
Polski transatlantyk m/s PIŁSUDSKI kończy swoją pierwszą podróż do U.S.A. wchodząc do przystani linii Gdynia -
Ameryka w Nowym Jorku. Źródło: "MORZE" (11/1935).
Miesięcznik "MORZE" w listopadzie 1935 roku zamieścił
reportaż ilustrowany fotografiami z pierwszej podróży
m/s
PIŁSUDSKI do Stanów Zjednoczonych. Jedną z
tych fotografii przedstawiam powyżej. Dużą uwagę
poświęcono przygotowaniom do tego rejsu w numerze
październikowym (obok 1. strona okładki tego numeru).  
Podkreślono, że "W pierwszą podróż na m/s "Piłsudskim"
udał się przedstawiciel Rządu wiceminister Koc, który
zawiezie pismo odręczne Pana Prezydenta Rzplitej do
Prezydenta St. Zjedn. A. P. - Z ramienia Ligi Morskiej i
Kolonjalnej wyjechał do Ameryki prezes Zarządu Gł.
LMK gen. dyw. Gustaw Orlicz-Dreszer, który po
przybyciu statku do New-Yorku wygłosi przez radjo
przemówienie do Członków Ligi Morskiej  w St. Zjedn. A.
P."

Autor wspomnianego reportażu, Henryk Tetzlaff, tak
pisał: "W hallu pierwszego nowoczesnego polskiego
transatlantyku stoi wielkich rozmiarów portret. Postać
nie z tego już świata, postać Wielkiego Marszałka Polski
i Wodza Narodu - z buławą w ręku, patrzy spod
krzaczastych, marsowych brwi dziwnie jasnym i
pogodnym wzrokiem gdzieś w dal, na morza i oceany
dalekie, po których ten statek, "najdumniejsze w
Polsce" imię noszący, pływać będzie." Przed portretem
wdzięczne ręce kładą codziennie wiązanki świeżego
kwiecia. I tak będzie z pewnością po wsze czasy."
M/s PIŁSUDSKI na okładce miesięcznika "MORZE"