__________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
-   Marynarka handlowa -   |||   -   STATKI  i  OKRĘTY       -         MARYNISTYKA       -      MORZE  i  WRAKI   -   |||   -  Marynarka wojenna   -
Niszczyciele
Polski niszczyciel ORP PIORUN (ex HMS NERISSA). Zbiory autora.
The Polish PIORUN (ex HMS NERISSA). She was an N-class destroyer used by the Polish Navy during the Second World War.
Built by
John Brown Shipbuilding & Engineering Company Ltd. (Clydebank, Scotland).  Launched 7 May 1940.
Returned to the Royal Navy on 26 October 1946 (renamed HMS NOBLE). Scrapped at
Clayton & Davie, Dunston in 1955.
- ORP PIORUN -
Polski niszczyciel
Brytyjski niszczyciel HMS NERISSA (numer taktyczny G 65) pływał pod polską banderą jako ORP PIORUN w
okresie od 5 listopada 1940 do 28 września 1946 roku. Jego załogę stanowili w dużej części marynarze uratowani z
ORP GROM. Po wojnie zwrócony Wielkiej Brytanii i przemianowany na HMS NOBLE (numer taktyczny D 165).
Skreślony w 1955 i pocięty na złom w stoczni złomowej
Clayton & Davie, Dunston.

              
Dokument z Dziennika Zarządzeń Szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej:

TAJNE. Nr 20. Londyn, dnia 13 listopada 1940 r.
Kontrtorpedowiec brytyjski "Nerissa" w dniu 5.XI.40 podniósł polską banderę wojenną, wcielony został w skład
Marynarki Wojennej, otrzymał za zgodą Naczelnego Wodza Wodza nazwę ORP. "Piorun" i z tymże dniem rozpoczął
kampanię czynną.
ORP "Piorun" nie wchodzi w skład dywizjonu kontrtorpedowców.
W celach ewidencyjnych i gospdarczych stweirdzam, że załoga ORP. "Piorun"była zaokrętowana na KT "Nerissa" od
dnia 24.X.40 do dnia 4.XI.40 r. włącznie. Przez ten czas uposażenie jak w I rezerwie.

                                                    SZEF KIEROWNICTWA MARYNARKI WOJENNEJ

                                                                                                            ŚWIRSKI, kontr-admirał

Źródło: Polska Marynarka Wojenna 1939-1947, Wybór dokumentów, t. 1, Wyd. Dowództwo Marynarki Wojennej, Muzeum Marynarki Wojennej, wybór - opracowanie
- Zbigniew Wojciechowski, Gdynia 1999.
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE