HMS CONQUEROR
Myśliwski okręt podwodny o napędzie atomowym klasy VALIANT

HMS CONQUEROR wchodzi do szkockiej bazy okrętów podwodnych w Farslane.
Okręt zbudowany został  w stoczni Cammel Laird. Budowę rozpoczęto 5 grudnia 1967, ceremonia wodowania miała miejsce
29 sierpnia 1969, zaś podniesienie bandery nastąpiło 16 października 1971. W służbie do 2 sierpnia 1990.
 

---------HMS CONQUEROR (S48) zapisał się na trwałe w dziejach wojen morskich jako pierwszy okręt podwodny o nąpędzie
atomowym, który zatopił jednostkę przeciwnika. Można tu więc doszukać się pewnej paraleli z U-Bootem
U-17 , pierwszym
okrętem podwodnym o napędzie konwencjonalnym, który zatopił nieprzyjacielski statek - brytyjski frachtowiec s/s
GLITRA.

---------Wydarzenie, o którym mowa, miało miejsce w czasie wojny falklandzkiej, na południowym Atlantyku, w pozycji 55°24′S
i  61°32′W, dnia 2 maja 1982.
HMS CONQUEROR tego dnia, po 30 godzinach podążania tropem archaicznego argentyńskiego
lekkiego krążownika
 GENERAL BELGRANO, wystrzelił w jego kierunku salwę trzech torped z odległości 1100 m. Dwie z nich
trafiły w cel, uderzając w kadłub okrętu pod kątem prostym. Krążownik poszedł na dno, a wskutek tej katastrofy życie
straciło aż 368 ludzi. Dowódca brytyjskiego okrętu, Chris Wreford-Brown, za swoją akcję otrzymał
DSO (Distinguished
Service Order
). Niemniej jednak zatopienie krążownika wywołało na świecie mieszane uczucia, mówiąc oględnie. Akcję  
brytyjska jednostka przeprowadziła poza granicami działań wojennych, a stary
GENERAL BELGRANO miał otrzymać lada
dzień status okrętu-muzeum ... Nikt jednak nie winił dowódcy okrętu podwodnego, gdyż wystrzelił on torpedy na wyraźny
rozkaz z Londynu.

---------Powstało wyraźne zamieszanie w informacjach na temat typu torped użytych w tym ataku przez jednostkę brytyjską.
Pierwsze komunikaty, m.in.
BBC w audycji z dnia 2 maja 1982, mówiły, iż były to nowoczesne  torpedy Mk 24Tigerfish (1), z
naprowadzaniem przewodowym. Późniejsze doniesienia korygowały tę informację, podkreślając, że zabójcza salwa składała się
z leciwych torped
Mk 8, pamiętających czas II wojny światowej. Przyczyny tego szumu informacyjnego do dziś nie są jasne.
Nasz polski autorytet  w dziedzinie broni torpedowej,
Antoni Komorowski (1995, str. 18, przypis), zaznacza: "Wg innych źródeł
angielski okręt podwodny wystrzelił dwie nowoczesne sterowane przewodowo torpedy Mk 24 Tigerfish, które trafiły w burtę
argentyńskiego krążownika".  
Warto pamiętać, że będące na wyposażeniu HMS CONQUEROR torpedy Tigerfish miały być z
założenia używane tylko przeciw okrętom podwodnym, zaś wersja uniwersalna tych torped pojawiła się dopiero w 1985, a więc
trzy lata po wojnie falklandzkiej. Ze względu na ograniczone możliwości ówczesnych torped
Tigerfish, brytyjskie okręty
podwodny uzbrajane były równolegle w przestarzałe
Mk 8, o większej mocy rażenia.

---------Jest hipoteza, która wyjaśnia przyczyny zamieszania wokół użytego typu torped. Zgodnie z nią, pierwotny komunikat
przekazany
BBC mówił prawdę i GENERAL BELGRANO rzeczywiście zatopiony został torpedami Tigerfish. Sytuacja okazała
się niewygodna dla lobby zbrojeniowego w Wielkiej Brytanii, gdyż skuteczność tych torped mogła wskazać decydentom, iż
prace nad wersją uniwersalną nie są aż tak pilne, jak dotąd w oficjalnych opracowaniach sugerowano. Oznaczałoby to także
groźbę wyraźnych cięć budżetowych dla
Royal Navy, a tego z zrozumiałych względów chciano uniknąć. Wydaje się bardzo
prawdopodobne, że dowództwo
Royal Navy z rozmysłem wprowadziło w błąd zarówno opinię publiczną, jak i rząd.
Klasa 'VALIANT' obejmowała pięć myśliwskich okrętów
podwodnych o napędzie atomowym, które weszły do służby
Royal Navy w latach 1966-1971. Były to:
Dane techniczne brytyjskich okrętów podwodnych klasy
'VALIANT' wg
Combat Fleets of the World 1982/83
-Wyporność:
3500/4200/4900 ton
-Prędkość:
20/28 węzłów
-Uzbrojenie:
6 dziobowych wyrzutni torpedowych 533 mm,
26 torped lub rakiet
Sub-Harpoon
-Wymiary::
86,87 x 10,12 x 8,2 5 m
-Napęd:
Reaktor chłodzony wodą, napędzający turbinę
parową z przekładnią, 1 śruba, 15000 KM
-Załoga:
103 ludzi (13 oficerów))

HMS VALIANT (S 102)
HMS WARSPITE (S 103)
HMS CHURCHILL (S 46)
HMS COURAGEOUS (S 50)
HMS CONQUEROR (S 48)

ZOBACZ także:

- Flaga Jolly Roger na peryskopie HMS CONQUEROR -
   
HMS CONQUEROR - atomowy okrÍt podwodny klasy Valiant.
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
 
Atomowe okręty podwodne