ARA SANTA FE
Pierwszy okręt podwodny marynarki wojennej Argentyny
_______________________________________________________________________________

-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
ARA SANTA FE - pierwszy okręt podwodny marynarki wojennej Argentyny na starej pocztówce.
ARA SANTA FE (pennant number S1), the first Argentinian submarine Italian CAVALLINI type. Ordered 1927. Launched 1931.  
Decommissioned 1960. By tradition, Argentine submarines  bear the names of provinces whose names begin with the letter "S",
Dane techniczno-taktyczne ARA "SANTA FE " wg "Jane's  Fighting Ships 1957-58"
Wyporność nawodna
920 ton
Wyporność podwodna:
1175 ton
Prędkość nawodna:
17,5 węzłów
Prędkość podwodna:
9 węzłów
Zasięg na powierzchni:
7100 mil morskich przy prędkości 8 węzłów
Zasięg pod wodą:
? ? ?
Wymiary (w stopach):
220 (linia wodna), 226 1/3 (całkowita) x 21 x 13
Uzbrojenie:
2 x 40 mm plot, 2 ckm
8 wyrzutni torpedowych 533 mm
Napęd:
2 wysokoprężne 6-cylindrowe silniki Tosi (3000 KM)
2 silniki elektryczne (1400 KM), 2 śruby
Zapas paliwa:
90 ton
Uwaga:
Typ CAVALLINI
W 1927 roku rząd Argentyny zamówił we włoskiej stoczni Cantiere Navale Franco Tosi S.A., Tarent, trzy okręty
podwodne zaliczane do typu BERNARDIS przez
Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten , zaś przez Jane's Fighting
Ships
do typu CAVALLINI. Okrętom tym nadano nazwy trzech stanów Argentyny zaczynających się na literę 'S', a
mianowicie
SANTA FE (S1), SALTA (S2) i SANTIAGO DEL ESTERO (S3).

Budowa ARA
SANTA FE przeciągała się, podobie zresztą jak i bliźniaczych jednostek. Trwała ona od 1927 do 1932 roku.
Okręt został zdemobilizowany w 1960.
Wyporność nawodna
775 ton
Wyporność podwodna:
920 ton
Prędkość nawodna:
17,7 węzłów
Prędkość podwodna:
9 węzłów
Zasięg na powierzchni:
9000 mil morskich
Zasięg pod wodą:
80 mil morskich przy prędkości 4 węzłów
Wymiary (w metrach):
67 x 6,4 x 4,0
Uzbrojenie:
1 x 103 mm/L35, 1 x 40 mm plot, 2 ckm
8 wyrzutni torpedowych 533 mm
Napęd:
wysokoprężne silniki Tosi (3000 KM)
silniki elektryczne (1400 KM), 2 śruby
Zapas paliwa:
90 ton
Uwaga:
Typ BERNARDIS
Dane techniczno-taktyczne ARA "SANTA FE " wg "Weyers Taschenbuch der Kriegsflotten 1943/44"
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE