m/s TADEUSZ KOŚCIUSZKO
polski kontenerowiec typu CONRO
KONTENEROWCE
Wodowanie m/s TADEUSZ KOŚCIUSZKO. Źródło: "Morze" (1980)
M/s TADEUSZ KOŚCIUSZKO był jednym z czterech bardzo nowoczesnych, jak na swoje czasy, polskich
motorowców typu CON-RO (kontenero-pojazdowiec) zbudowanych we Francji (pozostałe nosiły nazwy
KAZIMIERZ
PUŁASKI
, WŁADYSŁAW SIKORSKI i STEFAN STARZYŃSKI). Wejście tych statków do eksploatacji stało się
ogromnie przyspieszyło modernizację polskiej floty handlowej. Ze względu na swój pokaźny tonaż mogły one śmiało
konkurować z kontenerowcami największych armatorów operujących na szlakach północnoatlantyckim i australijskim.

TADEUSZ KOŚCIUSZKO został zwodowany 30 września 1980 roku, o godzinie 12.45, z pochylni Chantiers Navals
de la Ciotat, nad Morzem Śródziemnym. Matka chrzestną statku została światowej sławy pianistka, Halina Czerny-
Stefańska. Statek zasilił flotę PLO w 1981 roku. Eksploatowano go do roku 1992 (obsługiwał linię
północnoamerykańską), a następnie sprzedano (nabywca: Reederei Nord Klaus E. Oldendorf Ltd., Limassol, Cyprus,
który prazemianował go na Gebe Oldendorff). Nim złomowano go w 2006 roku w Chinach zmieniał jeszcze
kilkakrotnie właścicieli i nazwy: Malacca,  Khaleej, Piraeus, Asia Star, Maersk Hakata, Choyang Sydney, Singapore
Express, Neptune Lazuli.

Charakterystyka: 30085 BRT; 14380 NRT; 22709 TDW; ilość kontenerów:1417 TEU; długość linii ładunkowej: 544
m; wymiary: 200.3 m X 31.7 X 9.5 m; silnik spalinowy o mocy 21350 kW; prędkość: 20.7 węzłów.
Kontenerowiec typu CON-RO m/s TADEUSZ KOŚCIUSZKO. Rys. Adam Werka. Fragment pocztówki.