Niemieckie torpedowce
eskortujące pancerniki na starej pocztówce
U góry rewers pocztówki.
Kliknik obrazek, aby powiększyć.

Zbiory autora
TORPEDOWCE