-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -
OKRĘTY PODWODNE
-  U 2 -
U-Boot typu IIA
U-Boot U 2, reprezentant  typu IIA.
Ilustracja jest wycinkiem przedwojennej pocztówki niemieckiej ze zbiorów
autora.
Niemiecki okręt podwodny U 2 zbudowany został w stoczni Deutsche Werke AG, Kiel-Gaarden (numer stoczniowy 237,
zamówienie z 2 lutego 1935). Był reprezentantem U-Bootów typu IIB (nieoficjalna nazwa: "kaczki"). Te niewielkie
okręty, przeznaczone do działań przybrzeżnych, okazały się całkiem udanymi konstrukcjami. W czasie swej prawie
dziesięcioletniej służby odbył zaledwie dwa patrole bojowe, nie odnosząc żadnego sukcesu. Można jednak w pewnym
stopniu uznać
U 2 za okręt dość szczęśliwy, gdyż do momentu katastrofy nie odniósł jakichkolwiek uszkodzeń.

                                                          K a l e n d a r i u m

11.02.1935 - Położenie stępki.
01.07.1935 - Wodowanie.
25.07.1935 - Wejście do służby. Dowództwo okrętu obejmuje Hermann Michahelles.
--.08.1935  - U 2 pod koniec sierpnia, wraz z U 1, U 3, U 4, U 5 i U 6, wszedł w skład "U-Bootabwehrschule",
późniejszej U-Bootschule, "pod rozkazami komandora porucznika Slevogta, który w znakomity sposób prowadził tam
pierwsze szkolenia załóg w zakresie eksploatacji i techniki zanurzania okrętu" (K. Dänitz, "
10 lat i 20 dni", Gdańsk,
1997). We wrześniu jednostki te zorganizowano w 1. flotyllę U-Bootów. Flotylla ta, nazwana '
Weddigen' na cześć
kapitana Otto Weddigena, bazowała w Kilonii (Kiel) aż do czerwca 1941 roku, a jej pierwszym dowódcą został Karl
Dönitz (do grudnia 1935).
01.10.1936 - Dowództwo U 2 obejmuje Kapitänleutnant Heinrich Liebe, który później zasłynął jako dowódca U 38
(9 patroli bojowych, 33 zatopione statki o łącznej pojemności 182.869 BRT).
31.01.1938 - Dowództwo przejmuje  Oberleutnant zur See Herbert Schultze, późniejszy dowódca U 48 (26
statków zatopionych o łącznej pojemności 169.709 BRT i jeden uszkodzony - 9456 BRT podczas ośmiu bojowych
patroli).
17.03.1939 - Kapitänleutnant Helmut Rosenbaum mianowany kolejnym dowódcą U 2.
15.03.1940 -  U 2 wypływa w swój 1. patrol bojowy na wody Skagerraku.
29.03.1940 - Okręt wpływa do Wilhelmshaven kończąc swój 1. bojowy patrol.
04.04.1940 - Wyjście z Wilhelmshaven w 2. patrol bojowy, tym razem u wybrzeży Norwegii.
15.04.1940 - Powrót do Wilhelmshaven z 2. patrolu.
01.07.1940 - U 2 wchodzi w skład szkolnej 21. flotylli U-Bootów, bazującej w Pillau.
07.07.1940 - Dowództwo obejmuje Oberleutnant zur See Hans Otto Joachim Heinrich  Heidtmann.
06.08.1940 - Dowództwo przejmuje Kapitänleutnant Georg von Wilamowitz-Moellendorf, późniejszy dowódca U 459.
??.10.1941 - Nowym dowódcą zostaje Oberleutnant zur See Karl Kölzer, późniejszy dwódca U 1221.
16. 05.1942 - Kolejnym dowódcą zostaje Oberleutnant zur See Werner Schwaff, później dowodzący U 333 i U 440.
20.11.1942 - Przedostatnia zmiana na stanowisku dowódcy - okręt przejmuje Oberleutnant zur See Helmut
Herglotz.
13.12.1943 - Dowództwo obejmuje Oberluetnant zur See Wolfgang Schwarzkopf.
08.04.1944 - o godzinie 07:45, na zachód od Pillau, w pozycji 54.48N, 19.55E (kwadrat BE 5784), dochodzi do kolizji
między
U 2 a niemieckim parowym trawlerem rybackim HELMI SÖHLE. U 2 tonie z częścią załogi. Ginie 17 ludzi, zaś
18, w tym dowódcę, udaje się uratować.
09.04.1944  - U 2 podniesiony z dna. Nie został już jednak przywrócony do służby.
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
U-Booty na stronach Facta Nautica:

U-1 |  U-2 |  U-3 |  U-6 | U-7 |  U-8 |  U-11 | U-26 |  U-27 |  U-45 | U-155 | U-532 |  U-534  |  U-995  | U-1407 | U-2363 | U-2513 |  UB