MAGAZYN NAUTOLOGICZNY
 
|||   -  MARYNARKA WOJENNA  -  OKRĘTY  -  STATKI  -  WRAKI  -  MARYNARKA HANDLOWA  -   |||
 
 
UCIECZKI  MORSKIE  Z  PRL
   
 
 
         
         
-  UCIECZKA KUTRA RYBACKIEGO UST-75  -
Piotr Mierzejewski
.
 
 
Nagłówek z "Dziennika Bałtyckiego" - rok 1957
-
 
W latach Polski Ludowej miały miejsce liczne udane i nieudane próby ucieczek Polaków na duńską wyspę
Bornholm. Brak wciąż zbiorczego opracowania tych aktów desperacji, niemniej Maria Tuniszewska-Ringby
z
Bornholms Museum odnotowała aż 35 ucieczek zakończonych powodzeniem. Opis jednej z nich odnalaz-
łem w archiwalnym numerze
"Dziennika Bałtyckiego" z roku 1957. Przytaczam go poniżej w całości. Warto
zaznaczyć, że ukazał się on w czasie tzw. odwilży gomułkowskiej.


-----"W dniu 27 bm. o godz. 2 w nocy wypłynęło w morze z Ustki 21 kutrów przedsiębiorstwa "Korab". Wśród nich
wypłynął na morze kuter
UST 75  z szyprem Czesławem Światem. W dwie godziny później  szyper i 3 członkowie za-
łogi udali się do kubryku na spoczynek. Na wachcie pozostał 18-letni motorzysta Witold Głuchowski, który po ukoń-
czeniu Zasadniczej Szkoły Rybołówstwa Morskiego w Darłowie już drugi rok  jako wykwalifikowany rybak wypłynął w
morze."

------"Głuchowski korzystając ze  snu swoich kolegów tego dnia postanowił zrealizować swoje, przypuszczalnie od
dawna zrodzone, plany ucieczki na Zachód. Zamknął on i zabarykadował wejście do kubryka i skierował kuter w stronę
brzegów Bornholmu. Po przebudzeniu uwięzieni rybacy z
UST 75 nie potrafili wydostać się z pułapki. Głuchowski bez
przeszków doprowadził kuter do celu. O godz. 16 tego samego dnia zszedł na obcy ląd i poprosiło azyl Duńczyków,
którego mu udzielono."

------"Już o godz. 18 uwolniony  przez policję duńską szyper Świat, wyprowadził swój kuter z duńskiego portu i w dniu
28 bm. przypłynął wraz z trzema towarzyszami do Ustki".

-----"Przypominamy, że jest już druga, tym razem udana próba ucieczki, jaka zdarzyła się w ostatnich kilku tygod-
niach spośród rybaków zachodzniego wybrzeża. Poprzednio udaremniono ucieczkę braciom Głąbom, o czym pisaliśmy."
--------
   
Opublikowano 15 grudnia 2023 roku
.
BIBLIOGRAFIA

Dziennik Bałtycki 1957, Nr 101 z 30 kwietnia.
KARAŚ, Dorota. 2017. Kajakiem, pontonem, czasem wpław. Tak uciekli z PRL-u na wyspę wolności. -
wyborcza.pl, 28 stycznia 2017.

.
____________________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
od 2003
.