INS VAGSHEER
Indyjski okręt podwodny typu 'FOXTROT'
___________________________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
-    MARYNARKA HANDLOWA     -      STATKI     -     OKRĘTY    -      WRAKI   -    MARYNARKA WOJENNA    -
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
INS VAGSHEER, (S 43) indyjski okręt podwodny typu 'Foxtrot', skreślony 30 kwienia 1997 roku
The Indian Navy 'FOXTROT' Type (Soviet type 641) submarine INS VAGSHEER (S 42). In service: 26.12.1974-30.04.1997.
W latach1968-74 w skład indyjskiej marynarki wojennej weszło osiem okrętów podwodnych radzieckiego typu
'FOXTROT'. Nadano im nazwy:
KURSURA (S 20), KARANJ (S 21), KANDHERI (S 22), KALVARI (S 23), VELA (S
40),
VAGIR (S 41), VAGLI (S42) oraz, przedstawiony na fotografii powyżej VAGSHEER (S 43), który podniósł
indyjską banderę najpóźniej (26 grudnia 1974). W połowie lat 1990 trzy z nich przeniesiono do rezerwy
(VAGSHEER wycofano 30 kwietnia  1997), pozostałe zakończyły służbę na przełomie XX i XXI wieku. Zachowała się
tylko jedna jednostka -
KURSURA - przekształcona w okręt-muzeum w sierpniu 2002 roku.

Indyjskie okręty typu 'FOXTROT' były budowane na specjalne zamówienie rządu Indii. Były to pierwsze jednostki
tego typu sprzedane przez ZSRR kontrahentowi zagranicznemu. Ocenia się je jako konstrukcje niezwykle udane.