PANCERNIKI
Włoski pancernik ANDREA DORIA, już jako okręt szkolny, wpływa do La Valetta, Malta. Sierpień 1950.
The Italian battleship ANDREA DORIA in La Valetta harbour, Malta. August, 1950.
_____________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
ANDREA DORIA
Włoski pancernik - I i II wojna światowa
-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Włoski pancernik ANDREA DORIA (wod. 30 marca 1913), podobnie jak i jego bliźniak CAIO DUILIO, po wycofaniu
się Włoch z wojny, we wrześniu 1943 wpłynął do portu w La Valetta na Malcie i oddał się pod kontrolę brytyjską.
Internowanie okrętu trwało do czerwca 1944.

W okresie powojennym pancernik został przekształcony w okręt szkolny. Jako taki pływał do końca 1956, kiedy to
wycofano go ze służby. Złomowanie jednostki nastąpiło w latach 1957-58.