|||   -  MARYNARKA WOJENNA  -  OKRĘTY  -  STATKI  -  WRAKI  -  MARYNARKA HANDLOWA  -   |||
 
 
Powojenna Gdynia
             
 
 
Pogłębianie portu gdyńskiego w latach 1945-1946
- Prace radzieckiego zespołu technicznego -
.
Piotr Mierzejewski
.
Radziecka pogłębiarka BIEŁOMORSKAJA na fotografii z początku la 60. ubiegłego wieku.

-
 

Duża radziecka pogłębiarka czerpakowa BIEŁOMORSKAJA weszła do Gdyni 29 października
1945 roku. Towarzyszyły jej mniejsze pogłębiarki
PAWIEŁ i GELLEN, parowe szalandy BIRA,
WOŁGA i TUNGUSKA oraz parę małych jednostek. Wszystkie one tworzyły zespół techniczny
mający za zadanie pogłębienie i oczyszczenie portu gdyńskiego tak, aby mogły wchodzić do
niego statki oceaniczne. W owym czasie statki z ładunkiem musiały wchodzić wpierw do portu
gdańskiego, skąd po częściowym rozładowaniu ruszały do Gdyni.

Całością prac pogłębiarskich w Gdyni kierował kpt. ż.w. Nikołaj Jielfimow, pełnomocnik
Narodowego Komisariatu Floty Wojennej ZSRR. Zespół radziecki po wykonaniu zadania opuścił
polski port 29 marca 1946, czyli na kilka dni przed uroczystymi obchodami pierwszej rocznicy
wyzwolenia Gdyni (8 kwietnia).

"Dziennik Bałtycki" w numerze 87/1946 napisał:

"... zakończono prace pogłębiarskie, nowy kanał, łączący morze z wejściem północnym dla statków o dużym
zanurzeniu jest już przekopany. 36.000 mtr. kw. powierzchni wodnej kanału morskiego pogłębiono na więcej
niż 9 mtr. Zakończono pogłębianie awantportu, skąd wyczerpano i wywieziono daleko w morze 36.000 m
sześc. ziemi. Oczyszczono 45.000 m kw. powierzchni wodnej wewnątrz portu, która do tej chwili utrudniała
nawigację. Statki floty bałtyckiej wyciągnęły przy tym z dna morskiego dużo przedmiotów, które zaśmiecały
wody portowe: sieci przeciwtorpedowe i przeciw łodziom podwodnym, odłamki dźwigów i kranów, zatopione
maszyny, kotły, różne mechanizmy, a nawet po kawałku, przy pomoc czerpaków i wind okrętowych,
wyciągnięto holownik. Dzięki wysiłkom marynarzy radzieckich współpracujących harmonijnie z naszymi
specjalistami i i robotnikami, statki oceaiczne zawijają dziś bezpośrednio do portu gdyńskiego. Dziś Gdynia
żegna radziecka flotę techniczną. Społeczeństwo polskie docenia pomoc, którą otrzymało z rąk bratniego
narodu."
 
Opublikowano 14 stycznia 2024 roku
..
CAPTAIN NEMO - amatorska łódź podwodna
Rybokształtna jednoosobowa łódź podwodna
XAMINA - amatorska łódź podwodna
____________________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
od 2003
.