|||   -  MARYNARKA WOJENNA  -  OKRĘTY  -  STATKI  -  WRAKI  -  MARYNARKA HANDLOWA  -   |||
 
 
BOCZNOKOŁOWCE
           
 
 
Parowa bocznokołowa łódź z jeziora Champlain
z maszyną opalaną kuchennym propanem
-  -.
Piotr Mierzejewski
.
Bocznokołowa łódź parowa z kotłem opalanym propanem z kuchennej butli.
-
 

Północnoamerykańskie jezioro Champlain (ang. Lake Champlain), leżące na pograniczu U.S.A.
i Kanady, liczy sobie 193 km długości. W roku 1954 zakończył na nim służbę ostatni bocznoko-
łowy pasażerski parostatek. Jednostka ta w roku następnym przewieziona została koleją do
miasta Shelburne, gdzie ustawiono ją w charakterze obiektu muzealnego.

-----Ku zaskoczeniu wszystkich parę lat później na jeziorze Champlain zjawił zupełnie nowy
bocznokołowiec o napędzie parowym. Bocznokołowcem tym okazała się maleńka płaskodenna
łódź zbudowana w domowym zaciszu przez inż. Williama R. Kimberly z Middlebury, weterana II
wojny światowej. Napędzała ją jednocylindrowa maszyna parowa własnej konstrukcji. Kocioł,
także własnej konstrukcji, opalały dwa palniki wymontowane z kuchenki gazowej, za paliwo
służył zaś propan z 20-funtowej butli kuchennej.

-----Łódź na propanie z jednej butli mogła pływać przez 10 godzin z maksymalną prędkością 10
km/godz.

-----Zapewne konstruktor nadał swojemu dziełu jakąś nazwę, ale niestety nie udało mi jej się
ustalić.
TICONDEROGA, ostatni bocznokołowy parostatek (rok budowy 1906) z Lake Champlain, uznany został w U.S.A.
za zabytek (
National Historic Landmark) i stanowi obecnie atrakcję Shelburne Museum.
.
 
 
 
Opublikowano 6 stycznia 2024 roku
.
     
____________________________________________________________________________________

Facta Nautica
dr Piotr Mierzejewski
od 2003
.