-   MORZE   |   MARYNARKA HANDLOWA   |   STATKI   |   OKRĘTY WOJENNE   |   WRAKI   |   MARYNARKA WOJENNA   |   ŻEGLUGA   -
 
ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
 
POLSKA
Hosting by Aabaco Web Hosting
PORT CZERNIAKOWSKI w 1945 roku
- Tekst opublikowany przez dziennik "Życie Warszawy" 16 kwietnia 1945 -
-
 
 
Statki stojące w Porcie Czerniakowskim - maj 1936 roku.
-
 
Przed uruchomieniem komunikacji na Wiśle
Port Czerniakowski odbudowuje się


--------Port Czerniakowski dwojakie spełniał dawniej zadanie. Obok miejsca postoju statków posiadał doki reparacyjne.
W ogólnym szale niszczycielskim niemcy [
sic! oryginalna pisownia - uwaga FACTA NAUTICA] nie oszczędzili również i
Portu Czerniakowskiego.

--------Z basenów ponad wodę smutno wyzierają czuby zatopionych statków i łodzi. Spoczywa ich na dnie około 25
sztuk. Ocalał statek "Dniestr" i pogłębiarka rzeczna typu 'smok', które po małej naprawie będą zdatne do użytku.
Natomiast uległy zupełnemu zniszczeniu kotłownia i kuźnia, dwie duże hale montowni spłonęły. Ocalały stocznia i
budynki biurowe.

-------Do pracy nad doprowadzeniem do stanu używalności portu przystąpiono 1 marca. Praca prowadzona w szybkim
tempie dała już poważne wyniki.

-------Dwie hale montowni doprowadzono do stanu używalności tak, iż z częścią ocalałych i już wyremontowanych
maszyn, po uzyskaniu siły elektrycznej, będą gotowe do pracy.

--------Aby zapewnić sobie tak potrzebną dziś samowystarczalność, poczyniono kroki w celu sprowadzenia obrabiarek
precyzyjnych z terenów zachodnich.

-------Czynne są warsztaty: ślusarski, stolarski i hartownia, a chociaż pracują dotąd w ciężkich warunkach (hale nie
oszklone, dach przecieka), wytrwale przygotowują port do tego, aby spełnił swoje zadanie przy uruchamieniu
komunikacji wiślanej.

--------Ze stoczni dotąd nieczynnej wypożyczono kilka wind, które użyte zostaną do wyciągania zwalisk mostów,
wraków statków i łodzi z koryta Wisły.

--------W Porcie Czerniakowskim zatrudnionych jest około 100 ludzi. Duża ta grupa, wydajnie pracująca, nie posiada
dotąd rady zakładowej.

--------Dotkliwą bolączką dla pracujących jest brak stołówki, którą już dawno można było uruchomić. Jest nadzieja, że
ten dotkliwy brak zostanie usunięty po zorganizowaniu rady zakładowej, która w najbliższych dniach powołana będzie
do życia.

--------Port Czerniakowski podlega obecnie Departamentowi Dróg Wodnych Ministerstwa Komunikacji.
-
  (S)
 
 
_______________________________________________________________________________________________________
       
Facta Nautica: Statki i okręty.
Wraki Bałtyku
czekają na Ciebie!
Baltic Quest: Nurkowania wrakowe.
Baltic Quest - wyprawy nurkowe.
Wyprawy nurkowe
SZTANDARY
Pracownia sztandarów w Warszawie. Sztandary OSP,PSP, szkolne, policyjne, wojskowe, łowieckie
SZTANDARY OSP
na zamówienie
Facta Nautica: Ships and wrecks.