|||   -    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -   |||
_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Edmund Kosiarz
PIERWSZA WOJNA ŚWIATOWA NA BAŁTYKU
Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1979, 5-455
-------Pierwsza wojna światowa na Bałtyku to kolejna książka Edmunda Kosiarza, autora
licznych opracowań o tematyce morskiej, między innymi:
Bitwy morskie, Bałtyk w ogniu,
Od pierwszej do ostatniej salwy
, Polacy na morzach 1939—1945, Wyzwolenie Polski
północnej 1945
, Obrona Helu 1939, Obrona Kępy Oksywskiej, Obrona Gdyni 1939,
Skarby „Wilhelma Gustloffa". W ostatnich latach pisarz zajmował się głównie
problematyką zmagań wojennych na Morzu Bałtyckim, publikując w 1978 r. dwie prace:
Bitwy na Bałtyku (Wydawnictwo MON) i Wojny na Bałtyku w X—XIX w. (Wydawnictwo
Morskie). Niniejsza książka stanowi drugą część, po
Wojnach na Bałtyku w X—XIX w., a
autor zakończył już prace nad trzecią częścią:
Druga wojna światowa na Bałtyku, która
również ukaże się nakładem Wydawnictwa Morskiego w serii
„Historia morska".

-------W książce pisarz przedstawił mało znane zmagania na Morzu Bałtyckim podczas
pierwszej wojny światowej oraz wojny domowej w Rosji, koncentrując się przede
wszystkim na problemach operacyjno-taktycznych, a więc formach i sposobach walki
różniących się nieco od stosowanych w tym czasie w działaniach bojowych na innych
morzach i oceanach. Książka zawiera opis niemal wszystkich bitew i potyczek, licznych
akcji i operacji minowych, operacji desantowych i przeciw-desantowych, działań
okrętów nawodnych i podwodnych na bałtyckich liniach komunikacyjnych, akcji
blokadowych i innych, przy czym tę obszerną tematykę autor starał się przedstawić w
możliwie przystępnej formie. Temat pracy, mimo że odległy w latach, wiąże się wieloma
nićmi z problematyką drugiej wojny światowej, noiędzy innymi z obroną polskiego
wybrzeża w 1939 r.

                                                                                                                          Tekst ze skrzydełka obwoluty książki.