- ALBATROS -
Trałowiec - Flota Czarnomorska - Rosja
TRAŁOWCE
Rosyjski trałowiec ALBATROS z 1910 roku.
ALBATROS, zbudowany w Odessie w 1910 roku, uważany jest przez Rosjan za pierwszy trałowiec na świecie.
Niemiecki rocznik flot Taschenbuch der Kriegsflotten 1914 podaje informację, że w składzie carskiej Floty
Czarnomorskiej przed wybuchem I wojny światowej znajdowały się trzy trałowce (
Minensuchdampfer): ALBATROSS,
BAKLAN i SAIKA, o wyporności 100 ton, zwodowane w latach 1910-1912. Łatwo się domyśleć, że pod tymi zniemczonymi
nazwami kryją się
ALBATROS ( АЛЬБАТРОС ), BAKŁAN ( БАКЛАН ) i CZAJKA ( ЧАЙКА ). Ten ostatni był kutrem
trałowym o wyporności 24 ton.
ALBATROS i jego bliźniak BAKŁAN zajmują w historii marynarki istotne
miejsce - były pierwszymi okrętami floty rosyjskiej zaprojektowanymi do
służby trałowej. Mało tego, Rosjanie wręcz twierdzą, że były to pierwsze na
świecie trałowce. Jednostki mogły spełniać także rolę holowników.

Oba trałowce zbudowała stocznia w Odessie. W styczniu 1910 roku miała
miejsce ceremonia wodowania, 15 lipca tego samego roku weszły do służby.

Początkowo dla tych okrętów nie przewidywano żadnego uzbrojenia
artyleryjskiego. Decyzja o zamontowaniu na nich czterech dział 37 mm (po dwa
na dziobie i na rufie) zapadła w ostatnich miesiącach budowy.
Charakterystyka trałowca ALBATROS
wg V.M. Yoltuhovskiy

Wyporność: 106 ton
Prędkość: 9,45 w.
Uzbrojenie: 4 działa 37 mm
Hotchkiss,
1 k.m. 7,62 mm
Maxim, 18 min
Wymiary: 25,9 x 5,3 x 1,5 m
Załoga: 27 ludzi
Napęd: 2 maszyny parowe,
1 kocioł Yarrow, 10 ton węgla
 O działalności ALBATROSA w czasie I wojny światowej nie znalazłem żadnych
informacji. Prawdopodobnie, tak jak przed wybuchem wojny, bazował nadal w
Sewastopolu, pełniąc dodatkowo rolę patrolowca. Świadczyć o tym może fakt,
że roczniki
Jane's Fighting Ships 1919  i Jane's Fighting Ships of World War I  
klasyfikują go jako okręt patrolowy. Dodatko zamieszczają informację, z
której wynika, iż jego uzbrojenie artyleryjskie powiększono w toku wojny do
sześciu dział jednofuntowych, czyli kalibru 37 mm.

Końcowe losy okrętu nie są mi znane. Natomiast historię projektowania i
budowy
ALBATROSA i BAKŁANA można znaleźć w książce:

В.М. Йолтуховский - "Борьба с минной опасностью на море в войнах начала
века". St. Petersburg, 2004.

   
Rosyjski trałowiec ALBATROS (1910) w doku.
  Trałowiec ALBATROS w doku.
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont