||<   MARYNARKA HANDLOWA    -    STATKI    -    OKRĘTY    -    WRAKI    -    MARYNARKA WOJENNA    >||
CHANGZHOU
Chiński typ 6610 - Chińska Republika Ludowa
 
Chiński trałowiec CHANGZHOU typu 6610 na radzieckiej licencji.
 
---------W latach 1955-87 w Chińskiej Republice Ludowej wybudowano na licencji 38 trałowców radzieckiego projektu 254K/M
(kod NATO: T-43) w dwóch wersjach, nazywanych typami 6605 i 6610 (kadłub o metr dłuższy). Część z tych jednostek
pozostaje w służbie do dziś.

---------Demonstrowany na fotografii trałowiec CHANGZHOU (numer burtowy 832) reprezentuje typ 6610 o następującej
charakterystyce: wyporność standard - 570 ton; prędkość - 15 węzłów; zasięg - 3800 Mm; napęd - 2 silniki Diesla, 2000 KM, 2
śruby; wymiary - 59 x 8,5 x 2,2 m, załoga - 77 ludzi. Uzbrojenie tego typu według
Combat Fleets of the World 1986/87 składa
się zazwyczaj z 4 dział 37 mm plot. (2xII) lub 4 x 25 mm plot. (2xII), 4 wkm 14,5 mm plot. (2xII) oraz 2 wyrzutni bomb
głębinowych.

---------Znane są nazwy niektórych jednostek siostrzanych, a mianowicie: CHANGNING (809), DAISHAN (807), DANGTU
(833),
SHENZHOU (831) i SUZHOU (830).

--------Trałowce typów 6605 i 6610 są bardzo udanymi konstrukcjami, wykorzytywanymi do różnych celów, jak stawianie min,
wykrywanie i zwalczanie okrętów podwodnych, eskortowanie, a nawet transportowanie materiałów jak i ludzi. Dwukrotnie brały
udział w potyczkach morskich: 11 czerwca 1964 przeciw jednostkom tajwańskim oraz 19 stycznia 1974 w walce z okrętami
południowowietnamskimi o Wyspy Paracelskie. Z obu konfrontacji wyszły zwycięsko, topiąc i uszkadzając jednostki
nieprzyjaciela.

--------Na początku lat 1970 marynarka wojenna ZSRR miała w służbie 120 trałowców tego typu (m.in. KOMSOMOLEC
BIEŁORUSSII, KOMSOMOLETS  ŁATWII) Albania - 2, Bułgaria - 2, ChRL - 20, Egipt 6, Indonezja 6, Syria 2. Ponadto 12
jednostek posiadała polska Marynarka Wojenna. Były to okręty zbudowane w latach 1957-62, które dotrwały do końca lat 1980.
Nosiły one nazwy OORP
ŻUBR, TUR, ŁOŚ, DZIK, BIZON, BÓBR, ROSOMAK, DELFIN, FOKA, MORS, RYŚ i ŻBIK.
___________________________________

ZOBACZ TAKŻE:   
nowozelandzki trałowiec
KIWI | pierwszy rosyjski trałowiec ALBATROS |
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
 
TRAŁOWCE