- M8 -
Kuter trałowy - Szwecja
Szwedzki kuter trałowy M8 na fotografii prasowej z 1958 roku.
The Swedish inshore minesweeper M8.
---------Szwedzka marynarka wojenna w latach 1940-1941 wzbogaciła się o 24 kutry trałowe, mogace spełniać zarazem
rolę ścigaczy okrętów podwodnych. Jednostki te, noszące oznaczenia alfanumeryczne od
M3 do M26, pozostały w służbie
jeszcze pewien czas po zakończeniu działań wojennych na Bałtyku.
---------Kutry serii M3-M14 charakteryzowały się wypornością 50 ton przy wymiarach 23,5 x 5,0 x 1,4 m. Silnik Diesla o
mocy 400 KM umożliwiał osiągnięcie prędkości 13 węzłów. Uzbrojenie stanowiło jedno działko przeciwlotnicze 20 mm.
Załoga liczyła 11 ludzi.

--------Spośród jednostek tej serii, M3, M5 i M6 pocięto na złom w 1953, natomiast M4 przekształcono w przybrzeżny
statek badawczy. Kutry
M7, M8 (na fotografii powyżej), M9 i M14 towarzyszyły zespołowi floty szwedzkiej podczas
wizyty w Gdyni w 1958 roku.
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
TRAŁOWCE