Bazy okrętów podwodnych
KAMCZACKI KOMSOMOLEC
Okręt-baza okrętów podwodnych
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Radziecki okręt-baza okrętów podwodnych  KAMCZACKI KOMSOMOLEC  na pocztówce z 1982 roku.
The DON-class Soviet submarine tender KAMCHATSKIY KOMSOMOLETS.
|||   -    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -   |||
_____________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr hr. Calmont Mierzejewski
KAMCZACKI KOMSOMOLEC był jednym z sześciu okrętów-baz okrętów podwodnych typu 'DON' wybudowanych
w czarnomorskiej stoczni w Nikołajewie w latach 1958-1961. Nadanie imienia jednostce miało miejsce w 1962 roku
z okazji 40-lecia patronatu Komsomołu nad marynarką wojenną Z.S.RR. W ciągu wieloletniej służby okręt wchodził w skład
Floty Czarnomorskiej, Północnej i Oceanu Spokojnego. Prawdopodobnie wycofany ze służby na przełomie lat 1980. i 1990.
Pozostałe okręty typu 'DON' nosiły następujące nazwy:

DMITRIJ GAŁKIN (DMITRIY GALKIN)
FIODOR WIDAJEW (FYODOR VIDAYEV)
MAGADINSKIJ KOMSOMOLEC (MAGADINSKIY KOMSOMOLETS)
MAGOMIET GADZIEW (MAGOMET GADZIEV)
WIKTOR KOTIELNIKOW (VICTOR KOTELNIKOV)
Charakterystyka okrętu

Wyporność standard: 6730 ton
Prędkość: 21 węzłów
Uzbrojenie: 4 działa 100 mm plot (4 x I) oraz
4 działa 57 mm plot (2 x II)
Wymiary: 140,0 x 16,8 x 6,5 m
Napęd: 4 silniki Diesla, 8000 KM, 2 śruby
Załoga: 450 ludzi
  Istniały wyraźne różnice w uzbrojeniu jednostek typu 'DON':
WIKTOR KOTIELNIKOW zamiast rufowych dział 100 mm miał
pokład lotniczy dla helikopterów, zaś
DMITRIJ GAŁKIN i
MAGADINSKIJ KOMSOMOLEC wyposażone były dodatkowo w
8 dział 25 plot ((2xIV).

 Jeden okręt typu 'DON' przekazany został przez Z.S.R.R. w
1962 roku marynarce Indonezji i nazwany
RATULANGI.
Zobacz także:

SARATOW - radziecki okręt-baza okrętów podwodnych