STATKI      -      OKRĘTY      -      MARYNISTYKA    -     SPRAWY  WOJENNOMORSKIE      -       MORZE      -      FAKTY     
Okręty podwodne Rosji i Z.S.R.R.
PANTIERA , późniejszy KOMISSAR
Okręt podwodny PANTIERA przy nabrzeżu Newy, Piotrogród.
PANTIERA była okrętem podwodnym typu BARS, obejmującego łącznie 22
jednostki zbudowane w stoczniach rosyjskich w latach 1915-1918 według
projektu inżyniera I.G. Bubnowa.
W czasie I wojny światowej wchodził w skład II Dywizjonu Sił Podwodnych
Floty Bałtyckiej. Oprócz niego w skład tego dywizjonu wchodziły także trzy
inne jednostki typu Bars, a mianowicie
KUGUAR, LWICA i TIGR.

Po kapitulacji Niemiec walczył przeciw angielskim interwentom w latach
1918-1919. Wchodził wtedy w skład 1. dywizjonu dywizji okrętów
podwodnych. Dywizjon ten tworzyły okręty:
LEOPARD, WOŁK, TUR i
PANTIERA oraz okręt-baza TOSNO, późniejszy SMOLNYJ.

Największym sukcesem
PANTIERY w tym okresie było storpedowanie i
zatopienie brytyjskiego niszczyciela HMS
VITTORIA 31 sierpnia 1919 w
Zatoce Fińskiej, niedaleko wyspy Seiskari. Za ten wyczyn dowódca okrętu,
Aleksand Nikołajewicz
BACHTIN został odznaczony najwyższym podówczas
orderem Rosji Radzieckiej, Orderem Czerwonego Sztandaru (odebrano mu
w 1927!). Dziewiętnastu członków załogi
PANTIERY otrzymało  zaś
pamiątkowe zegarki z wygrawerowanymi nazwiskami. Wyczyn
PANTIERY
zapoczątkował legendę radzieckich podwodników.

28 listopada 1922 roku
PANTIERA została uhonorowana przez Rewolucyjny
Komitet Morskich Sił Morza Bałtyckiego tytułem
BOHATER PRACY
DYWIZJONU OKRĘTÓW PODWODNYCH MORZA BAŁTYCKIEGO
.

17 stycznia 1923 roku nadano
PANTIERZE nazwę KOMISSAR.

Okręt przetrwał II wojnę światową. Służył do 1955 (!) jako pływający
agregat prądotwórczy (podobnie jak
L-55), będąc wtedy już ostatnią
istniejącą jednostką typu Bars.
A.N. BACHTIN
dowódca PANTIERY latach 1918-21.
W.G. Iwanow, komisarz PANTIERY w 1919.
<<<<<<    Pamiątkowa odznaka marynarki wojennej ZSRR ustanowiona z
okazji pięćdziesięciolecia zwycięskich działań bojowych PANTIERY, które
zapoczatkowały legendę radzieckich podwodników.
_________________________________________________________________________

FACTA NAUTICA
Dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE