||| -   MARYNARKA HANDLOWA   -    STATKI    -    OKRĘTY    -    WRAKI    -     MARYNARKA WOJENNA   -  |||
Okręty podwodne
U-359
Poradziecki okręt podwodny typu WHISKEY jako muzeum
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
__________________________________________________________________________________________
-  FACTA NAUTICA  -
dr Piotr hr. Calmont Mierzejewski FRC
U-359, poradziecki okręt podwodny jako obiekt muzealny w porcie Nakskov w Danii. Widok od strony rufy.  Pocztówka.
U-359, ex-Soviet submarine in the harbour at Nakskov in Denmark. Postcard.
Pocztówki Erotyczne Sprzed 100 lat
-  G A L E R I A   -
Atrakcją niewielkiego duńskiego miasta Nakskov (główny ośrodek Polonii w Danii!) na wyspie Lolland jest udostępniony do
zwiedzania poradziecki okręt podwodny, przemianowany na  
U-359. Jednostka ta reprezentuje radzieckie okręty
podwodne projektu
'613', znane w terminologii NATO jako WHISKEY. Warto wspomnieć, że do tego typu należały również
cztery polskie okręty podwodne, a mianowicie  
ORP ORZEŁ, ORP BIELIK, ORP KONDOR i ORP SOKÓŁ.
Widok U-359 od strony dziobu.
Skąd poradziecki okręt podwodny znalazł się w Danii i
dlaczego został obiektem muzealnym? Historia ta jest
naprawdę zadziwiająca ...

W roku 1991 prezydent Rosji Michaił GORBACZOW
otrzymał niezwykły list od grupy duńskich młodych
bezrobotnych mieszkających w Nakskov. Prosili oni
prezydenta sławnego
Imperium Zła o podarowanie im tylko
jednego ... okrętu podwodnego. Zamierzali otrzymany
prezent zamienić na muzeum, w którym znaleźliby pracę.
M. GORBACZOW zadziwił świat raz jeszcze i spełnił
prośbę bezrobotnych! Duńczycy otrzymali stary okręt
podwodny o napędzie konwencjonalnym, przeznaczony
pierwotnie na złomowanie. Jednostka ta, wycofana ze
służby we Flocie Bałtyckiej, miała rzekomo nosić w niej
oznaczenie
S-359, które z komercyjnych względów
zamieniono na atrakcyjniej brzmiące
U-359. Okręt ten
obecnie stanowi wielką atrakcję turystyczną Nakskov.
Informacje o jego historii podane na muzealnej stronie
(
www.u359.com) są bałamutne, gdyż jednostka ta dotąd
nie została zidentyfikowana. Więcej na ten temat
informacji i hipotez podaje rosyjski serwis internetowy
www.deepstorm.ru.