STATKI   i   OKRĘTY  |||  -     Radzieckie i rosyjskie okręty podwodne     - |||      MORZE   i   WRAKI
odwiedź katalog OKRĘTY PODWODNE
Wraki radzieckich okrętów podwodnych w Nikołajewie
Morze Czarne  -  II wojna światowa
Zniszczone eksplozjami kadłuby radzieckich okrętów podwodnych typu 'S' na pochylniach stoczni w Nikołajewie.
 
-------Radziecka stocznia im. André Marti (Zakład nr 198) w Nikołajewie nad Morzem Czarnym rozpoczęła budowę okrętów
podwodnych w roku 1930. Do momentu napaści Niemiec na ZSRR, powstały w niej liczne jednostki typów 'M' ('Malutka') i
'S' (Sriednaja).  

-------W sierpniu 1941 roku w rejonie Nikołajewa trwały ciężkie walki cofającej się radzieckiej 9. armii, odpierającej
uderzenia trzech nacierających z zachodu korpusów armijnych (8 dywizji) 11. armii niemieckiej, niemieckiego 48. korpusu
zmotoryzowanego i korpusów węgierskich. 13 sierpnia główne siły 9. armii zostały otoczone w rejonie Nikołajewa. 16 sierpnia
wojskom radzieckim udało się przerwać pierścień okrążenia i odejść w kierunku rzeki Ingulec. Nim jednak do tego doszło,
tego samego dnia na pochylniach stoczni zostały zniszczone ładunkami wybuchowymi kadłuby nieukończonych okrętów
podwodnych, aby zapobiec wpadnięciu ich w ręce niemieckie. Były to trzy jednostki
typu 'S', a mianowicie S-36, S-37 oraz
S-38. Budowę S-36 rozpoczęto 23 lutego 1940, S-37 27 listopada 1940 i S-38 22 lutego 1941 roku, pod numerami
stoczniowymi 361, 362 i 363.

------Warto dodać, iż nieukończony S-35, zwodowany 17 lipca 1941, zdołano odholować do Sewastopola, a potem w rejon
Kaukazu. Tam zakonserwowany, szczęśliwie przetrwał wojnę i wszedł do służby we Flocie Czarnomorskiej 18 lutego 1948 r.
(złomowany ok. 1959).
 
 
 
___________________________________________________________________________
- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
 
 
Nie żałuj sobie! Obejrzyj kolekcję starych fotografii erotycznych. Chyba, że nie ukończyłeś jeszcze 18 lat ...
OKRĘTY PODWODNE