-    FLOTA HANDLOWA    -     STATKI     -     OKRĘTY     -     WRAKI     -     FLOTA WOJENNA    -
Statki polskie
Katalog  OKRĘTY PODWODNE
- m/s  IGNACY DASZYŃSKI -
Masowiec m/s IGNACY DASZYŃSKI (33640 DWT) na jubileuszowej pocztówce PŻM. Foto W. Piątek.
Zbiory autora.
 
M/s IGNACY DASZYŃSKI, masowiec typu B-545, był trzecim z rzędu trzydziestotysięcznikiem tego typu zbudowanym
w Stoczni im. Adolfa Warskiego w Szczecinie. Ceremonia podniesienia bandery na nim miała miejsce 22 grudnia 1987 roku.
Uprzednio banderę  Polskiej Żeglugi Morskiej podniosły dwie jednostki siostrzane - m/s
ARMIA LUDOWA (17 lipca
1987) oraz
WŁADYSŁAW GOMUŁKA (21 października 1987).
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski hr.Calmont
Nie żałuj sobie. Obejrzyj kolekcję starych pocztówek, z których większość ma ponad 100 lat !!!