-     MARYNARKA HANDLOWA     -      STATKI     -     OKRĘTY    -      WRAKI   -    MARYNARKA WOJENNA  -
                   
LUDZIE MORZA
           
ROSJA
 
Iwan Fiodorowicz Bostrem
 
Popis i kompromitacja dowódcy Floty Czarnomorskiej
PIOTR MIERZEJEWSKI
.
   
   
Russian battleship Panteleimon
Rosyjski pancernik PANTELEJMON zdobył ogromną sławę w 1905 roku z powodu buntu marynarzy.
Nosił wtedy nazwę KNIAŹ POTIOMKIN-TAWRICZEWSKIJ.
W roku 1911 znowu było o nim głośno, ponieważ wskutek admiralskiej głupoty osiadł na skałach.
 
........Aleksiej Nowikow-Priboj, rosyjski marynarz i  pisarz-marynista, uczestnik bitwy pod Cuszimą, gorzko
wypowiadał się na temat kadr dowódczych rosyjskiej marynarki wojennej na początku XX wieku. Między
innymi napisał:

"Czołowe osobistości w naszej flocie, z nielicznymi wyjątkami, były dobierane jakby naumyślnie,
spośród ludzi tępych i pozbawionych zdolności, tonących całkowicie w biurokratyźmie i rutynie"
("Cuszima", wyd. polskie z 1979 r., Warszawa, przekład Władysław Broniewski).

...,....Niewątpliwie do takich nieudaczników należał wiceadmirał Iwan Fiodorowicz Bostrem (inna pisowania
nazwiska - Boström). Oficer ten w 1911 roku osiągnął szczyt swojej kariery - objął dowództwo nad Flotą
Czarnomorską. I jeszcze w tym samym roku utracił je z powodu idiotycznego rozkazu wydanego 2
października 1911 r. podczas manewrów zespołu trzech pancerników. Całe to wydarzenie zostało nagłośnione
w Rosji dzięki artykułowi wydrukowanemu w petersburskim dzienniku "Nowoje Wriemia". Informacje w nim
zawarte powtórzyły inne gazety wychodzące w cesarstwie Romanowów, m.in. polski "Kurier Warszawski" w
numerze z 19 października 1911 r., z którego pochodzi poniższy tekst, udostępniony z zachowaniem
ówczesnej pisowni:
-
"Na nadbrzeżnych bulwarach portowego, rumuńskiego miasta Constanzy - stały tłumy. Przyglądano się
manewrującym po morzu statkom rosyjskim linjowym. Dowodził niemi naczelnie admirał Boström."

........"Admirał Boström słynie z pasji - popisywania się. Pasja ta ma źródło bardzo szlachetne: chęć
przekonania cudzoziemców, że Rosja nie jest bynajmniej wyzutą doszczętnie z floty, jak głoszą na zachodzie
Europy. Że posiada nawet bardzo okazałe i sprawne statki wojenne, np. czarnomorskie. Ale - popisy nie
zawsze udają się admirałowi. Tak też i było na wodach rumuńskiej Custozy. Admirał, chcąc się popisać wobec
wyległych z miasta tłumów, jął wykonywać nader śmiały i efektowny manewr. Niestety jednak, zapomniał o
wielkiej rafie podwodnej ... Tedy idący całą parą statek linjowy
PANTELEJMON (pod flagą samego admirała
Boströma) uderzył w rafę tak silnie, że pogruchotał się nader dotkliwie: pędzący za nim
EFSTAFIJ też wleciał
na rafę, a tylko trzeci statek
JOAN ZŁATOUSTYJ, dawszy kontrparę, uniknął katastrofy."

........"Opisujący szczegółowo tę "przygodę" znany publicysta, pisujący w gazecie Now.wr. [ Nowoje Wremia,
przypis Facta Nautica
] pod pseudonimem Brut, nazywa popis pod Constanzą - skandalem. Przypomina też,
że tenże admirał Boström, pragnąc raz popisać się wobec małego statku handlowego francuskiego, wpędził
duże statki swoje w ciasną odnogę, z której wycofano się z trudem niemałym - a dużym wstydem. Innym
razem, lubiący popisy admirał, tak pięknie zamanewrował u ujścia Dunaju do morza, że porujnował statkami
swemi mnóstwo ... sieci rybackich, za co wypadło zapłacić znaczne odszkodowanie."
.
Ivan Fiodorovitch Bostrem
........"P. Brut maluje całą gospodarkę marynarską
na morzu Czarnem w kolorach bynajmniej niejasnych.
Przytacza, między innymi, szczegół
charakterystyczny. Oto dzięki temu, że Rosja w chwili
obecnej nie posiada dostatecznej ilości statków
wojennych, wielu jest kapitanów statków - bez
posady. Czekają aż będą zbudowane statki, których
komenda będzie im powierzona. Kapitan tedy, który
ma statek do dowodzenia, to jest będący na służbie
czynnej, trzyma się pazurami swej posady i drży, aby
nie narazić się niczem władzy wyższej, gdyż na
wakans - czeka stu kandydatów. Owóż admirał
Boström niecierpi ze strony podwładnego mu
kapitana, dowodzącego statkiem wojennym -
najmniejszej opozycji. Kapitanowie wiedzą o tym
i wystrzegają się uczynić nawet uwagę admirałowi."

........."Gdy pod Constanzą dany był ze statku
admiralskiego sygnał wykonania manewru, co musiał
matematycznie wpędzić statki na rafę, kapitanowie ...
struchleli, ale żaden z nich nie odważył się
zasygnalizować, że wzięty kurs jest niebezpieczny.
A mieli obowiązek to uczynić. Powstrzymały ich
względy służbowej natury."
Iwan Fiodorowicz Bostrem (1857-1934).
Иван Фёдорович Бострем (1857-1934).
.
 
........Iwan Bostrem za swój wyczyn został nie tylko pozbawiony stanowska dowódcy Floty Czarnomorskiej,
ale i przesunięty w stan spoczynku. Popadł wprawdzie w niesławę, lecz nie przeszkodziło mu to w roku 1914
stanąć na czele orgnanizacji rosyjskich ... skautów. Po rewolucji bolszewickiej uciekł do Francji. Zmarł w
Paryżu w roku 1934.
Wzmianki o kłopotach wiceadmirała Iwana F. Bostrema zamieszczone w "Kurierze Warszawskim"
w dniach 30 października i 2 listopada 1911 roku.
.
______________________________________________________________________________________

FACTA NAUTICA
dr Piotr Mierzejewski
                             
   
Facta Nautica. Magazyn Nautologiczny
   
                   
   
Sztandary OSP. Sztandary szkolne.
   
       
Facta Nautica
Koło sterowe