-     MARYNARKA HANDLOWA     -      STATKI     -     OKRĘTY    -      WRAKI   -    MARYNARKA WOJENNA  -
                   
MIASTA PORTOWE
 
-     -
 
POLSKA
 
Gdynia jako Gotenhafen
- Niemiecki tekst propagandowy z 1939 roku -
 
PIOTR MIERZEJEWSKI
   
   
Gotenhafen: Adolf Hitler Platz
Skwer Kościuszki w Gdyni w roku 1939 przemianowano na Adolf Hitler Platz.
Niemiecka pocztówka z okresu II wojny światowej.
.
 
19 września 1939 roku Adolf Hitler przybył do zdobytej przez III Rzeszę Gdyni i wydał rozkaz o
przemianowaniu jej na Gotenhafen. Zaczęła się brutalna germanizacja miasta, której
towarzyszyło masowe wysiedlanie polskich mieszkańców. Równocześnie przystąpiono do
przebudowy miasta, wynikającej z potrzeby zmiany jego charakteru - z portowo-handlowego na
przemysłowy. Niemiecka propaganda, dezawuująca wszelkie osiągnięcia II Rzeczypospolitej,
dokładała starań, aby odrzeć podbitych Polaków także z dumy z ogromnego sukcesu, jakim była
budowa Gdyni. Zaprzęgnięto do tego tzw. prasę gadzinową, wydawaną w wielkich nakładach
przez
Krakauer-Warschauer Verlag. Należący do tego wydawnictwa "Nowy Kurier Warszawski"
(nakład niedzielnych wydań prawie 300 000 egzemplarzy!) 17 grudnia 1939 roku zamieścił pełen
jadu i pogardy tekst na temat Gdyni, jej budowniczych i mieszkańców. Cytuję go w całości poniżej.
 
Przebudowa Gdyni
Zakłady przemysłowe umieszcza się na peryferiach

Niemcy opracowali zakreślony na szeroką skalę i obliczony
na lata plan przebudowy Gdyni, zwanej obecnie
Gotenhafen. Roboty już się rozpoczęły. Łopatami i kilofami
zaatakowano dzielnice, gdzie gnieździła się nędza,
usunięto liczne szpetne rudery i położono fundamenty pod
nowe budowy. Ogółem przy przebudowie miasta zajętych
jest 2 000 robotników."

Pierwszym i najpilniejszym ze wszystkich zadań było
usunięcie ubogich dzielnic. Krzywe, chwiejące się budy
drewniane, nory ziemne, zamieszkałe nie tylko przez ludzi,
ale przez stada myszy i szczurów,, muszą zniknąć z
powierzchni ziemi, zanim przystąpi się do właściwej
przebudowy. Trzeba było również zburzyć znaczną część
domów mieszkalnych, zbudowanych przeważnie przez
żydowskich architektów. Było to konieczne nie tylko ze
względu na ich ubogi, pozbawiony wyobraźni i przykry dla
oka styl, ale dlatego, że domy te, zbudowane zaledwie
przed 10 a najwyżej 15   laty, groziły już zawaleniem. Nic
dziwnego: cegły w nich spojone były tylko gliną, a krokwie
i belki tak spróchniałe, że rozpadały się pod dotknięciem
ręki.

Nowe plany już są gotowe. Na miejscu nor mieszkalnych
staną nowe gmachy i rozciągać się będą zieleńce.
Sześcienne pudła mieszkalne, o ile nie zostaną zburzone,
będą przebudowywane i otrzymają facjatki. Na
przedmieściach powstaną zakłady przemysłowe.
Biurowiec ZUS - Budynek PLO -Cafe Berlin
Flaga ze swastyką nad biurowcem ZUS,
po wojnie zwanym budynkiem PLO.
Niemiecka pocztówka z czasów okupacji.
.
.
W południowo-zachodniej dzielnicy miasta założony będzie nowy, piękny cmentarz leśny. Samo centrum miasta
również ulegnie przebudowie. Plan przewiduje wielkie hotele, nowy teatr, siedzibę zarządu miasta, gmach sądu itp.
Gotenhafen-Postamt-Gdynia-Urząd Pocztowy
Dawny Urząd Pocztowy w Gdyni, przemianowany na Postamt w Gotenhafen.
Niemiecka pocztówka z lat okupacji.
 
W numerze 6 z roku 1941 konspiracyjnego pisma  "Kronika Okupacji", wydawanego przez PPS, znajdujemy
odniesienie do takich publikacji, jak cytowana wyżej:
Gadzinówki są ważną bronią w ręku wroga, walczącego zaciekle z polskością. Niebezpieczeństwo tej broni powiększa
fakt używania przez nią języka polskiego, co łatwiej zaciera w umysłowości czytelnika świadomość istotnych założeń i
źródeł wydawnictwa. Każde słowo zamieszczone w gadzinówce jest starannie rozważone przez propagandę niemiecką,
gdyż staje się wówczas narzędziem jej celowej i przemyślanej akcji.
Gdynia-Gotenhafen-postcard
Niemiecka pocztówka z Gotenhafen.
 
 
 
Opublikowano 20 sierpnia 2019 roku
.
______________________________________________________________________________________
 
   
Facta Nautica. Magazyn Nautologiczny
   
                   
   
Sztandary OSP. Sztandary szkolne. Proporce MDP. Pracownia haftu
   
       
Facta Nautica
Sztandary
SZTANDARY
na zamówienie
KONTAKT
Chorągwie kościelne. Sztandary.
Prezydent Ryszard Kaczorowski. Sztandar.
Pracownia sztandarów w Warszawie. Sztandary OSP,PSP, szkolne, policyjne, wojskowe, łowieckie
Ochotnicza Straż Pożarna. Alcatel Lucent  Polska  Sztandar
SZTANDARY OSP
na zamówienie
Wraki Bałtyku
czekają na Ciebie!
Baltic Quest: Nurkowania wrakowe.
Baltic Quest - wyprawy nurkowe.
Wyprawy nurkowe
 
M/s LECH, chłodniowiec
Śmierć inżyniera
z m/s LECH
 
Gunboat KUBANETS Kanonierka KUBANIEC
Bunt na kanonierce
KUBANIEC
 
Pomieszczenia na
s/s SOŁDEK
 
Battleship BISMARCK Pancernik
Pancernik
BISMARCK
   
USS MONTANA
USS MONTANA
Misja specjalna
 
NORVEGIA
i znikająca wyspa
 
Lew trocki
s/s ILJICZ
i Lew Trocki
 
FLORES. Wreck
FLORES
Katastrofa szkunera
 
RMS BERENGARIA
Eksplozja
 
Życie na
okręcie podwodnym
 
Cruiser PIEMONTE
PIEMONTE
Trzęsienie ziemi
 
HMS AGINCOURT
Pancernik
 
SMS OLDENBURG, battleship
SMS OLDENBURG
Pancernik