-     MARYNARKA HANDLOWA     -      STATKI     -     OKRĘTY    -      WRAKI   -    MARYNARKA WOJENNA  -
                   
INCYDENTY
 
-     -
 
MIĘDZYWOJNIE
 
- Szwedzka dyplomacja i radziecka kanonada -
Wizyta Gustawa V w Tallinie i Rydze w 1929 r. - Pancernik SVERIGE
 
PIOTR MIERZEJEWSKI
   
   
Szwedzki pancernik obrony wybrzeża SVERIGE, którego rejs z królem Gustavem V na pokładzie
spowodował latem 1929 demonstracyjną akcję radzieckiej Floty Bałtyckiej.

.
 
Związek Radziecki od początku swojego istnienia nie mógł pogodzić się z niepodległością Litwy,
Łotwy i Estonii, czyli krajów nadbałtyckich, będących dawniej częścią Imperium Rosyjskiego.
Łotwa i Estonia, obawiając  się agresywnych poczynań wielkiego sąsiada, zawarły w roku 1923
dwustronny układ obronny. Ponadto, aby wzmocnić swoją pozycję międzynarodową, zabiegały o
odnowienie historycznych więzi łączących je ze Szwecją. Zabiegi te obserwowano z Kremla z
dużą podejrzliwością i niepokojem. Warto napomknąć w tym miejscu, że rząd Litwy, także kraju
nadbałtyckiego, krytycznie oceniał dyplomatyczne zabiegi Estonii i Łotwy, dążąc do zachowania
jak najlepszych stosunków z Moskwą.

Napięcie polityczne znacznie wzrosło, gdy na początku lata 1929 roku król Szwecji Gustaw V  
złożył oficjalną wizytę w stolicach Estonii i Łotwy. Tę dyplomatyczną podróż odbył na pokładzie
pancernika obrony wybrzeża
SVERIGE, co niewątpliwie miało spotęgować wrażenie jej
znaczenia. I niewątpliwie spotęgowało na tyle mocno, że ZSRR odpowiedział wielką demonstracją
siły, mającą uprzytomnić światu, że tzw. Pribałtika leży i ma leżeć nadal w jego strefie wpływów.
Tallin, 27 czerwca 1929 roku: Tłum na nabrzeżu przy burcie pancernika obrony wyberzeża SVERIGE,
na pokladzie którego przybył  król Gustaw V.
Tallin, 27 czerwca 1929: Oficjalne powitanie Gustawa V przez władze estońskie na pokładzie SVERIGE.
27 czerwca 1929 roku: Gustaw V schodzi z pokładu pancernika SVERIGE na nabrzeże portu w Tallinie.
.
 
 
Podczas gdy Gustaw V odbywał swoją wizytę w Tallinie (27-28 czerwca) i Rydze (29-30 czerwca),
u brzegów Estonii i Łotwy pojawiły się okręty radzieckiej Floty Bałtyckiej. Trzon tego zespołu
stanowiły aż trzy pancerniki, a mianowicie
MARAT, OKTIABRSKAJA RIEWULUCYJA i
PARIŻSKAJA KOMMUNA. Radzieckie jednostki wprawdzie nie przekroczyły ani razu granicy
wód terytorialnych panstw nadbałtyckich, ale urządziły sobie ćwiczenia artyleryjskie z użyciem
dział największego kalibru. Niepokojąca kanonada świetnie była słyszalna w obu stolicach,
zwłaszcza w Rydze nocą z 29 na 30 czerwca. Zaobserwowano także, że za dnia z jednego z
pancerników wystartował zwiadowczy wodnosamolot, pomknął w kierunku brzegu i nie dolatując
do niego w ostatniej chwili zawrócił.

Do żadnego incydentu z udziałem
SVERIGE nie doszło. Przez cały rejs załoga okrętu pozostawała
jednak w pełnej gotowości bojowej. obawiając się w każdej chwili radzieckiej prowokacji. Rząd
szwedzki odetchnął z ulgą dopiero, gdy król szczęśliwie powrócił do Sztokholmu.
Gustaw V (z lewej) na pokładzie SVERIGE przy wieży artyleryjskiej dział kalibru 283 mm.
Gustaw V na pokładzie pancernika SVERIGE. Być może w tym momencie zastanawiał się, jak daleko za linią
horyzontu kryją się radzieckie okręty.
Dziobowa potrójna wieża dział 305 mm radzieckiego pancernika PARIŻSKAJA KOMMUNA (ex GANGUT).
 


.
Radziecki pancernik PARIŻSKAJA KOMMUNA, sfotografowany z wodnosamolotu.
Opublikowano 31 kwietnia  2020 roku
.
______________________________________________________________________________________
 
   
Facta Nautica. Magazyn Nautologiczny
   
                   
   
Sztandary OSP. Sztandary szkolne. Proporce MDP. Pracownia haftu
   
       
Facta Nautica
Sztandary
SZTANDARY
na zamówienie
KONTAKT
Chorągwie kościelne. Sztandary.
Prezydent Ryszard Kaczorowski. Sztandar.
Pracownia sztandarów w Warszawie. Sztandary OSP,PSP, szkolne, policyjne, wojskowe, łowieckie
Ochotnicza Straż Pożarna. Alcatel Lucent  Polska  Sztandar
SZTANDARY OSP
na zamówienie
 
 
 
PERKUN
Holownik
 
s/s RATAJ
Pogdański staruszek
 
M/s LECH, chłodniowiec
Śmierć inżyniera
z m/s LECH
 
Gunboat KUBANETS Kanonierka KUBANIEC
Bunt na kanonierce
KUBANIEC
 
Pomieszczenia na
s/s SOŁDEK
 
Battleship BISMARCK Pancernik
Pancernik
BISMARCK
   
USS MONTANA
USS MONTANA
Misja specjalna
 
NORVEGIA
i znikająca wyspa
 
Lew trocki
s/s ILJICZ
i Lew Trocki
 
FLORES. Wreck
FLORES
Katastrofa szkunera
 
RMS BERENGARIA
Eksplozja
 
Życie na
okręcie podwodnym
 
Cruiser PIEMONTE
PIEMONTE
Trzęsienie ziemi
 
HMS AGINCOURT
Pancernik
 
SMS OLDENBURG, battleship
SMS OLDENBURG
Pancernik