-     MARYNARKA HANDLOWA     -      STATKI     -     OKRĘTY    -      WRAKI   -    MARYNARKA WOJENNA  -
                   
KRIEGSMARINE
 
-     -
 
III RZESZA
KUTRY Z PILAWY
-  Flotylla ochrony portu Pillau w 1939 r. -.
PIOTR MIERZEJEWSKI
   
   
Pillau. Fischkuttern. Baltijsk. Pilawa

Niemieckie kutry rybackie w Pilawie (Pillau). Fotografia z lat 1930.

Siły morskie III Rzeszy wyznaczone do działań przeciwko Polsce podczas kampanii wrześniowej miały m.in.
w swoim składzie pewną liczbę zmobilizowanych kutrów rybackich. Jednostki te pochodziły z Pilawy (niem.
Pillau, obecnie Bałtijsk), która stała się w Prusach Wschodnich główną bazą
Kriegsmarine. Zadaniem tych
jednostek była służba patrolowa i poławianie min na redach i dojściach do portów.

Przed wybuchem wojny A.T.E. (Agencja Telegraficzna Express), która powstała z inicjatywy polskiego
wywiadu wojskowego, z oczywistych względów szczególną uwagę przywiązywała  do zbierania informacji o
siłach zbrojnych III Rzeszy. 12 kwietnia 1939 roku wysłała ona z Kłajpedy depeszę o treści:
.
"Niemieckie władze wojskowe wydały zarządzenie, aby łodzie rybaków, zamieszkałych w Pilawie zostały
pomalowane na kolor ochronny. Jednocześnie 16 spośród tych łodzi zaopatrzonych zostało w motory i
przydzielonych do niemieckiej marynarki wojennej, gdzie używane są one do służby patrolowej. Łodzie te,
według relacji rybaków, docierają rzekomo aż do półwyspu Kalkerberg, a nawet Zatoki Ryskiej."
.
Friedrich Ruge, późniejszy wiceadmirał, podczas kampanii wrześniowej w stopniu Käpitan zur See, dowodził
zespołem poławiaczy min. Zmobilizowane kutry rybackie z Pilawy wchodziły wówczas w skład flotylli ochrony
portu (
Hafenschutz-Flotille). W roku 1941 niemiecki rocznik "Nauticus. Jahrbuch fur Deutschland
Seeinteressen"
opublikował artykuł F. Rugego, zatytułowany "Von der Tätigkeit der Kriegsmarine,
insbesondere der Minensuchboote, im Kampf gegen Polen im Herbst 1939"
. Tekstowi towarzyszy zdjęcie
(patrz niżej) przedstawiające sześć kutrów idących w szyku prowadzonym przez jednostkę z widocznym
oznaczeniem
Pil 76. Podpis informuje, iż jest to część flotylli ochrony portu Pillau. Zwraca uwagę, że kadłuby
kutrów nie są jeszcze pomalowane na kolor ochronny. Należy więc przypuszczać, że fotografię zrobiono na
początku kwietnia 1939 roku, już po zmilitaryzowaniu jednostek i wyposażeniu w silniki.
.
Zmilitaryzowane kutry rybackie z Pillau, wchodzące w skład flotylli ochrony portu.
Fotografia prawdopodobnie z kwietnia 1939 roku.
.
Wejście do portu w Pilawie (Pillau, obecnie Bałtijsk). Zdjęcie z lat międzywojennych.
 
 
Opublikowano 7 maja 2019 roku
.
______________________________________________________________________________________

FACTA NAUTICA

dr Piotr Mierzejewski
 
   
Facta Nautica. Magazyn Nautologiczny
   
                   
   
Sztandary OSP. Sztandary szkolne.
   
       
Facta Nautica
Sztandary
SZTANDARY
na zamówienie
KONTAKT
Chorągwie kościelne. Sztandary.
Prezydent Ryszard Kaczorowski. Sztandar.
Pracownia sztandarów w Warszawie. Sztandary OSP,PSP, szkolne, policyjne, wojskowe, łowieckie
Ochotnicza Straż Pożarna. Alcatel Lucent  Polska  Sztandar
SZTANDARY OSP
na zamówienie
Wraki Bałtyku
czekają na Ciebie!
Baltic Quest: Nurkowania wrakowe.
Baltic Quest - wyprawy nurkowe.
Wyprawy nurkowe
 
M/s LECH, chłodniowiec
Śmierć inżyniera
z m/s LECH
 
Gunboat KUBANETS Kanonierka KUBANIEC
Bunt na kanonierce
KUBANIEC
 
Pomieszczenia na
s/s SOŁDEK
 
Battleship BISMARCK Pancernik
Pancernik
BISMARCK
   
USS MONTANA
USS MONTANA
Misja specjalna
 
NORVEGIA
i znikająca wyspa
 
Lew trocki
s/s ILJICZ
i Lew Trocki
 
s/s BUCEGI
s/s BUCEGI
Epizody wojenne
 
FLORES. Wreck
FLORES
Katastrofa szkunera
 
RMS BERENGARIA
Eksplozja