Legendarny kanadyjski niszczyciel HMCS HAIDA, uczestnik II wojny światowej, na pocztówce z roku 1948.
Fotografia wykonana z pokładu HMCS
MAGNIFICENT w momencie podchodzenia do tankowania na pełnym morzu.
Destroyer HMCS HAIDA comes alongside HMCS MAGNIFICENT to refuel. Postcard, 1948.
Zbiory autora
Niszczyciele
-   Marynarka handlowa -   |||   -   STATKI  i  OKRĘTY       -         MARYNISTYKA       -      MORZE  i  WRAKI   -   |||   -  Marynarka wojenna   -