-   Marynarka handlowa -   |||   -   STATKI  i  OKRĘTY       -         MARYNISTYKA       -      MORZE  i  WRAKI   -   |||   -  Marynarka wojenna   -
MOSKOWSKIJ KOMSOMOLEC - Московский комсомолец
Kanonierka   -   ZSRR  -   II wojna światowa   -  Wołga  -  Jezioro Onega  -  Morze Kaspijskie
Radziecka kanonierka MOSKOWSKIJ KOMSOMOLEC [Московский комсомолец]  
The Soviet gunboat MOSKOVSKY KOMSOMOLETS (Volga Flotolla, Lake Onega Flotilla, Caspian Sea Flotilla).
 

-------Prezentowana tutaj radziecka kanonierka MOSKOWSKIJ KOMSOMOLEC w czasie II wojny światowej, od 1 maja 1942
roku wchodziła w skład Flotylli Wołżańskiej jako okręt sztabowy zaś od 4 stycznia 1943 służyła na jeziorze Onega we
Flotylli
Oneskiej
jako kanonierka i okręt flagowy. Według innego źródła ("Северные войны России"  Широкорад Александр
Борисович), kanonierka znalazła się w składzie
Flotylli Oneskiej już 30 kwietnia 1942.

-------Po rozwiązaniu tej Flotylli Oneskiej z dniem 10 lipca 1944, okręt przetransportowano na Morze Kaspijskie. Oficjalnie, w
skład
Flotylli Morza Kaspijskiego wykazywana go 11 sierpnia 1944 roku. 24 lutego przemianowano go na MOSKOWSKIJ
KOMSOMOŁ
[Московский комсомол]. Od 19 stycznia 1946 oficjalnie klasyfikowany jako okręt szkolny.

------14 września 1950 zdemontowano z okrętu uzbrojenie i wkrótce potem, 11 października nadano mu oznaczenie  PKZ-30
[ПКЗ-30], czyniąc z niego okręt koszarowy. 15 maja 1957 skreślony z listy floty i przekazany na złom.
Sylwetka okrętu ze strony http://sovnavy-ww2.ru/gunboats/moskom.htm.

-------Budowę okrętu rozpoczęto w rzecznej stoczni, w Niżnym Nowgorodzie, w roku 1916. Początkowo nosił nazwę ISIET' i
służyć miał jako stawiacz sieci w carskiej
Flocie Bałtyckiej. Prace stoczniowe na nim przerwano w lutym 1918, z powodu
trwającej w Rosji wojny domowej. Zakonserwowany na pochylni, dotrwał spokojniejszych czasów i, po latach, ukończenia
budowy. Początkowo służył jako jednostka szkolna paramilitarnej organizacji moskiewskiej
Osoawiachim (Осоавиахим - skrót
nazwy
Obszczestwo Druziej Oborony i Awiacjonno-Chimiczeskogo Stroitielstwa SSRR). Dopiero potrzeby wojny spowodowały,
że został przejęty przez marynarkę 8 kwietnia 1942 roku.

------Jürg Meister (1977), znany historyk szwajcarski, twierdzi, że w czasie służby na jeziorze Onega MOSKOWSKIJ
KOMSOMOLEC
uzbrojony był w dwa działa 85 mm i jedno przeciwlotnicze 37 mm. Ze  źródeł rosyjskich wynika, że okręt był
parokrotnie przezbrajany. Początkowo miał dysponować 2 działami 45 mm i 4 karabinami maszynowymi, później 3 działami 45
mm i 1 karabinem maszynowym, wreszcie 2 przeciwlotniczymi działami 85 mm, karabinami maszynowymi i miotaczem min 82
mm. Wyporność okrętu wynosiła 256 ton przy wymiarach 41 x 6,5 x 2,1 m. Napęd do 1943 stanowił silnik Diesla o mocy 100 KM,
zapewniajacy prędkość 5,3 węzłów. Nowy silnik, o mocy 340 KM, umożliwiał osiągnięcie prędkości 10,5 węzłów oraz zasięg 1050
Mm przy prędkości 6,6 węzłów. Liczebność załogi była zmienna, w pewnym okresie wynosiła 52 ludzi.

Zobacz też:

Kuter strażniczy Nr 2 z Flotylli Oneskiej
_______________________________________________________________________________
-
FACTA NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
Galeria Erotycznych Pocztówek
EROTIC POSTCARDS
 
 
Kanonierki