USS HOLLAND (SS-1), ex HOLLAND VI
Pierwszy, albo raczej trzeci, okręt podwodny US Navy ...
USS HOLLAND (SS-1)
USS HOLLAND (SS-1) z otwartym włazem. Źródło: Scientific American Special Navy Supplement (1898).
Widoczny na dziobie otwór wylotowy dla pneumatycznej armaty pocisków dynamitowych kalibru 213 mm.
Warto zwrócić uwagę także na uderzające podobieństwo tej jednostki do budowanych w czasie II wojny światowej
brytyjskich miniaturowych okrętów podwodnych, zwanych
X-crafts.
 

---------Część opracowań określa USS HOLLAND (SS-1) mianem pierwszego okrętu podwodnego US Navy. Inne zaś są zdania,
że honor ten przysługuje jednostce o nazwie
ALLIGATOR, zwodowanej w roku 1862, którą zaprojektował francuski inżynier
Brutus de Villeroi.
ALLIGATOR nie wszedł jednak oficjalnie do służby w US Navy i dlatego nie przysługuje mu prefiks USS.
Drugą z kolei jednostką podwodną będącą własnością marynarki amerykańskiej był
INTELLIGENT WHALE.

---------Okręt, nazwany później USS HOLLAND, wybudowano w ramach prywatnych przedsięwzięć konstrukcyjnych w stoczni
Crescent Shipyard w Elizabeth (New Jersey). Autorem projektu był znany w końcu XIX wieku inżynier i wynalazca irlandzkiego
pochodzenia, John Philip Holland. Budowę okrętu rozpoczęto w listopadzie 1896, zaś ceremonia wodowania miałe miejsce pół
roku później, 17 maja 1897 roku.
---------Okręt, znany w piśmiennictwie jako HOLLAND VI,
zyskał akceptację komisji rządowej i zakupiony został dla
amerykańskiej marynarki wojennej za kwotę 150 000 $.
Oficjalnie wszedł do służby 12 października 1900 pod nazwą
USS HOLLAND. Po paru latach otrzymał oznaczenie alfa-
numeryczne SS-1.

---------USS HOLLAND służył w US Navy  jako jednostka
szkolna w Akademii Floty w Annapolis do 17 lipca 1905.

---------Skreślony z listy floty z dniem 21 listopada 1910.
Odkupiła go od
US Navy za 100 $ firma Henry A. Hitner &
Sons
z Filadelfii (Pennsylvania). Ciekawostką jest fakt, że
musiała ona wpłacić kaucję w wysokości 5000 $, mającą
gwarantować, że
USS HOLLAND nigdy nie będzie już
pływać i nikomu przed złomowaniem nie zostanie sprzedany.

--------USS HOLLAND aż do roku 1932 eksponowany był
publicznie w miejskim parku w Paterston w stanie New
Jersey nim wreszcie uległ złomowaniu.
John Holland
John Ph. Holland we włazie swojego okrętu podwodnego.
 
----------B. Weyer w Taschenbuch der Kriegsflotten 1911 podał następujące dane techniczne USS HOLLAND:

Wyporność nawodna/podwodna - 64/74 t; prędkość nawodna/podwodna - 8/? w.; zasięg nawodny/zasięg podwodny - ?/?;
uzbrojenie - wyrzutnia torpedowa; wymiary - 16,3 x 3,12 x ? m; napęd - silnik benzynowy (50 KM)/silnik elektryczny (50 KM),
jedna śruba; załoga 7.
----------Publikacja amerykańska Register of Ships of the U.S. Navy, 1775-1990: Major Combatants
prezentuje następujące dane techniczne USS HOLLAND:

Wyporność nawodna/podwodna - 64/74 t; prędkość nawodna/podwodna - 8/5 w.; zasięg nawodny/zasięg podwodny - ?/?;
uzbrojenie - wyrzutnia torpedowa 457 mm i działo dynamitowe 213 mm; wymiary - 16,3 x 3,12 x ? m;
napęd - silnik benzynowy
Otto (45 KM = 34kW)/silnik elektryczny E.D. (75 KM = 56 kW), jedna śruba; załoga 6.

Maksymalną głębokość zanurzania określa się na 75 stóp (22,8 m).
 
USS HOLLAND (SS-1)
 

USS HOLLAND stał się także prototypem brytyjskich i japońskich okrętów podwodnych. Na jego budowie oparto m.in.
konstrukcję jednostek
typu A, pierwszych okrętów podwodnych zaprojektowanych w Wielkiej Brytanii.
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
Erotic postcards.
 
Okręty podwodne U.S.A.