HURMAT
Pakistański okręt podwodny typu 'AGOSTA'
HURMAT jest jednym z dwóch pakistańskich okrętów podwodnych francuskiego typu 'AGOSTA'.
 
---------Budowę okrętu rozpoczęto 18 września roku 1976 we francuskiej stoczni AC Dubigeon Normandie  w Nantes na
zamówienie Republiki Południowej Afryki. Dwa dni wcześniej w tej samej stoczni zaczęto budować jednostkę siostrzaną,
także dla RPA. Sytuacja polityczna i rezolucja ONZ spowodowały, że Francja musiała wycofać się z kontraktu. Na oba okręty,
ktore pierwotnie miały nosić nazwy ADVENTUROUS i ASTRANT, szybko znalazł się nabywca. Była nim pakistańska marynarka
wojenna.

---------Wodowanie okrętu nastąpiło 1 grudnia 1978, zaś do służby wszedł 18 lutego 1980 - rok i jeden dzień później niż jego
bliźniak noszący nazwę
HASHMAT.

---------Charakterystyka okrętu wg Jane's Fighting Ships 1999/2000 i in.: wyporność nawodna/podwodna - 1510/1760 ton;
prędkość nawodna/podwodna - 12/20 węzłów; zasięg nawodny/podwodny - 8500 Mm przy 9 węzłach/ 350 Mm przy 3,5 w.;
uzbrojenie - 4 wyrzutnie torpedowe 533 mm (wszystkie dziobowe), zapas torped (typ ECAN L5 Mod3) lub rakiet Sub-Harpoon
- 20 sztuk lub w ich miejsce 36 min; wymiary - 67,6 x 6,8 x 5,4 m; autonomiczność - 45 dni; operacyjna głębokość zanurzenia -
320 m; napęd -  2 silnik Diesla
Pielstick po 1800 KM, 1 silnik elektryczny 4600 KM, 1 silnik pomocniczy elektryczny 31 KM, 1
wał napędowy, załoga - 54 (w tym 7 oficerów).
________________________________________________________________  

-
FACTA   NAUTICA -
dr Piotr Mierzejewski, hr. Calmont
 
 
Okręty podwodne